CNPActivitiesEventsCNP sedinta 12.02.2018

CNP sedinta 12.02.2018

02.02.2018

Consiliul Național pentru Participare (CNP)

AGENDA

12 februarie 2018, Sala de conferințe, clădirea Guvernului B.Bodoni, et.1

Subiecte

 1. Participarea și contribuția la elaborarea Moldova 2030 (se va expedia document separat),
 2. Propunerile CNP pentru delegarea/participarea membrilor săi în cadrul platformelor decizional-consultative ale MEI (Consiliul Economic, Colegiul MEI, Colegiul MADRM, GL RIA, Platforma RM-UE AA/DCFTA-MEI, ședința separata)
 3. mecanismul de participare a ONG-lor la evaluarea activității instituțiilor statului (document anexat),
 4. ședințele CNP cu reprezentanții Ministerelor referitor la prioritățile strategice,
 5. promovarea amendamentele comanda de stat și acreditarea ONG în prestarea serviciilor sociale (document anexat),
 6. sistemul Cancelariei de Stat monitorizare a transparenței decizionale îmbunătățire (se va expedia document separat)
 7. Poziția CNP privind Consiliul pentru Drepturile Omului (se va expedia document separat)

 

12.00 – 12.45

Revigorarea cooperării dintre Cancelaria de Stat și Consiliul Național pentru Participare

Adrian Ermurachi, Secretar general adjunct al Guvernului

Sergiu Ostaf, președinte CNP

12.45 - 13.30

Progresul de realizare a deciziilor comune Cancelariei de stat și CNP: subiectele de monitorizat

Membrii CNP și coordonatorii de grupuri

Reprezentanții Cancelariei de Stat

13.30 – 15.00

Discutarea Conceptului Moldova 2030, contribuția societății civile

Adrian Ermurachi, Secretar general adjunct al Guvernului

Sergiu Ostaf, președintele CNP


Sumarul discuțiilor de la ședința din 13 octombrie 2017 CNP-Cancelaria de Stat:

Au fost stabilite următoarele priorități:

 1. Prezentarea proiectului Strategiei Moldova 2030, inclusiv etapelor de elaborare, documentelor de evaluare ex-post a Strategiei Moldova 2020.
 2. Delegarea a 2 membri CNP în grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei Moldova 2030.
 3. Elaborarea de către autoritățile abilitate a mecanismului de participare a ONG-lor la evaluarea activității instituțiilor statului.
 4. 5         Acordarea unui buget special instituțiilor statului ce va fi folosit în relațiile cu ONG-urile.
 5.      Elaborarea şi promovarea amendamentelor în legislația în vigoare pentru reducerea termenului de înregistrare a ONG-urilor, în vederea ddebirocratizării procedurilor de înregistrare a ONG prin platforma electronică și în baza principiului de ghișeu unic. 
 6. 7.        Dezvoltarea mecanismelor instituționale de colaborare între Cancelaria de Stat şi OSC.
 7. Consolidarea capacităților instituționale ale  OSC în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a implementării politicilor publice.
 1. I.          DECIZII

 

 1. 1)         Președintele CNP, în comun cu membrii acestuia, vor prezenta Guvernului un Concept de agendă privind activitatea CNP pînă la sfîrșitul anului 2017.
 2. 2)         Cancelaria de Stat va implica CNP-ul  la etapele de elaborare şi consultare publică a proiectului Strategiei Moldova 2030.
 3. 3)         Cancelaria de Stat va  informa CNP-ul referitor la participarea eventuală, în calitate de observator, a unui reprezentant al CNP la ședințele Guvernului.
 4. 4)         Cancelaria de Stat va facilita procesul de organizare a şedinţelor cu CNP-ul şi discuţiile potenţiale referitor la priorităţile strategice ale acestora.
 5. 5)         Cancelaria de Stat va dispune instituţiilor abilitate să elaboreze mecanismul de participare a ONG-lor la evaluarea activității instituțiilor statului.
 6. 6)         Cancelaria de Stat va dispune instituţiilor abilitate să elaboreze şi promoveze amendamentele în legislația în vigoare cu privire la ONG-ri în scopul stimulării dezvoltării acestora.
 7. 7)         Propunerile la subiectele discutate astăzi vor fi luate în consideraţie de către Guvern la formularea priorităţilor sale strategice/agenda de reforme prioritare.