CNPActivitiesEventsCNP sedinta 13.11.2017

CNP sedinta 13.11.2017

13.11.2017

Consiliul Național pentru Participare (CNP)

AGENDA

14 noiembrie 2017, Sala de conferințe, clădirea Guvernului B.Bodoni, et.1

Subiectele de monitorizat

-         Concept privind activitatea CNP pînă la sf. anului 2017,

-         Delegare 2 membri CNP în grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei Moldova 2030,

-         Observator-reprezentant al CNP la ședințele Guvernului,

-         mecanismul de participare a ONG-lor la evaluarea activității instituțiilor statului,

-         organizarea ședințelor cu CNP-ul şi discuțiile potențiale referitor la prioritățile strategice ale acestora,

-         promovarea amendamentele comanda de stat și acreditarea OG în prestarea serviciilor sociale,

-         sistemul cancelariei de monitorizare a transparenței decizionale îmbunătățire.

12.00 – 12.45

Revizuirea progresului de implementare a deciziilor Cancelariei de stat

Lilia Palii, Secretarul General de stat,

Valentin Guznac, Secretarul General adjunct de stat adjunct

12.45 - 13.30

Schimb de opinii privind propunerile Cancelariei de stat, implementarea deciziilor, contribuția CNP

Membrii CNP și coordonatorii de grupuri

13.30 – 14.00

Concluzii

Lilia Palii, Secretarul General de stat,

Sergiu Ostaf, președintele CNP


Sumarul discuțiilor de la ședința din 13 octombrie 2017 CNP-Cancelaria de Stat:

Au fost stabilite următoarele priorități:

 1. Prezentarea proiectului Strategiei Moldova 2030, inclusiv etapelor de elaborare, documentelor de evaluare ex-post a Strategiei Moldova 2020.
 2. Delegarea a 2 membri CNP în grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei Moldova 2030.
 3. 3.        Participarea în calitate de observator a unui reprezentant al CNP la ședințele Guvernului.
 4. Elaborarea de către autorităţile abilitate a mecanismului de participare a ONG-lor la evaluarea activității instituțiilor statului.
 5. 5         Acordarea unui buget special instituțiilor statului ce va fi folosit în relațiile cu ONG-urile.
 6.      Elaborarea şi promovarea amendamentelor în legislația în vigoare pentru reducerea termenului de înregistrare a ONG-urilor, în vederea debirocratizării procedurilor de înregistrare a ONG prin platforma electronică și în baza principiului de ghișeu unic. 
 7. 7.        Dezvoltarea mecanismelor instituţionale de colaborare între Cancelaria de Stat şi OSC.
 8. Consolidarea capacităţilor institutionale ale  OSC în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a implementării politicilor publice.
 1. I.          DECIZII

 

 1. 1)         Președintele CNP, în comun cu membrii acestuia, vor prezenta Guvernului un Concept de agendă privind activitatea CNP pînă la sfîrșitul anului 2017.
 2. 2)         Cancelaria de Stat va implica CNP-ul  la etapele de elaborare şi consultare publică a proiectului Strategiei Moldova 2030.
 3. 3)         Cancelaria de Stat va  informa CNP-ul referitor la participarea eventuală, în calitate de observator, a unui reprezentant al CNP la ședințele Guvernului.
 4. 4)         Cancelaria de Stat va facilita procesul de organizare a şedinţelor cu CNP-ul şi discuţiile potenţiale referitor la priorităţile strategice ale acestora.
 5. 5)         Cancelaria de Stat va dispune instituţiilor abilitate să elaboreze mecanismul de participare a ONG-lor la evaluarea activității instituțiilor statului.
 6. 6)         Cancelaria de Stat va dispune instituţiilor abilitate să elaboreze şi promoveze amendamentele în legislația în vigoare cu privire la ONG-ri în scopul stimulării dezvoltării acestora.
 7. 7)         Propunerile la subiectele discutate astăzi vor fi luate în consideraţie de către Guvern la formularea priorităţilor sale strategice/agenda de reforme prioritare.