CNPActivitiesNews and announcementsCNP anunţă concurs de angajare Asistent Grupul de lucru Mediu

CNP anunţă concurs de angajare Asistent Grupul de lucru Mediu

30.05.2012
CNP anunţă  concurs de angajare Asistent Grupul de lucru Mediu

Context
Consiliul National pentru Participare (CNP) a fost creat la initiativa Guvernului Republicii Moldova in calitate de organ consultativ si activeaza in baza Hotarârii de Guvern Nr. 11 din 19.01.2010. CNP actualmente este în a 2-a ediţie, mandatul acestuia este pentru 2 ani, pentru perioada 04.2012-04.2014.

Din componenţa CNP fac parte 30 de reprezentanţi ai societăţii civile. CNP are menirea să faciliteze participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică. CNP are un preşedinte şi un vice-preşedinte care reprezintă CNP în relaţii externe şi coordonează activitatea CNP. Biroul permanent al CNP este principalul organ executiv şi este compus din coordonatorii grupurilor de lucru asistaţi de asistenţii coordonatorilor de grupuri. CNP ca organ conlucrează cu ministerele şi autorităţile publice în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor. CNP este organizat în 5 grupuri de lucru:  1) justiţie şi drepturile omului, 2) social, sănătate și educație, 3) economie, finanţe și mediul antreprenorial, 4) mediu, 5) securitatea şi Transnsitria. Sunt create şi grupurile tematice de lucru.

Mai multe detalii aflaţi pe adresa www.cnp.md. În activitatea sa, CNP se ghidează de Strategia Operaţională a CNP pentru 2012-2014 şi Planul Strategic al CNP 2012-2014. Asistentul Grupului de lucru Mediu va face parte din echipa de asistenţi ai coordonatorilor de grupuri, preşedintelui şi vice-preşedintelui CNP.

Responsabilităţi de bază
1. Asistarea coordonatorului Grupului de lucru Mediu și asigurarea bunei funcționări a Grupului;
2. Comunicarea cu actorii interesaţi;
3. Colectarea şi sistematizarea informaţiilor relevante domeniului de lucru al Grupului;
4. Monitorizarea agendei /politicilor publice în domeniul mediului a autorităţilor publice centrale;
5. Facilitarea sistematizării contribuţiilor din partea parţilor interesate și a poziției Grupului de lucru privind politicile publice inițiate în domeniul mediului;
6. Alte atribuţii încredinţate pentru asigurarea bunei funcţionări a grupului.

Cerinţe faţă de aplicanţi
- Studii în domeniul mediului sau politicilor publice;
- Experiență de lucru în domeniu;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă, engleză;
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală;
- Înţelegerea funcţionării instituţiilor publice;
- Capacităţi de analiză, deprinderi de analiză interdisciplinară ;
- Reputaţie şi integritate personală.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită Curriculum Vitae cu datele de contact prin e-mail la următoarea adresă: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it cu menţiunea „Angajare Asistent Grupul Mediu”.

Data limită de înscriere în concurs este 5 iunie. Mesajele recepţionate după această dată nu vor fi luate în consideraţie.

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.