CNPActivitiesNews and announcementsCNP anunţă concurs de angajare a Asistentului Preşedintelui CNP

CNP anunţă concurs de angajare a Asistentului Preşedintelui CNP

30.05.2012
CNP anunţă  concurs de angajare a Asistentului Preşedintelui CNP

Context
Consiliul National pentru Participare (CNP) a fost creat la initiativa Guvernului Republicii Moldova in calitate de organ consultativ si activeaza in baza Hotarârii de Guvern Nr. 11 din 19.01.2010. CNP actualmente este în a 2-a ediţie, mandatul acestuia este pentru 2 ani, pentru perioada 04.2012-04.2014.

Din componenţa CNP fac parte 30 de reprezentanţi ai societăţii civile. CNP are menirea să faciliteze participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică. CNP are un preşedinte şi un vice-preşedinte care reprezintă CNP în relaţii externe şi coordonează activitatea CNP. Biroul permanent al CNP este principalul organ executiv şi este compus din coordonatorii grupurilor de lucru asistaţi de asistenţii coordonatorilor de grupuri. CNP ca organ conlucrează cu ministerele şi autorităţile publice în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor. CNP este organizat în 5 grupuri de lucru:  1) justiţie şi drepturile omului, 2) social, sănătate și educație, 3) economie, finanţe și mediul antreprenorial, 4) mediu, 5) securitatea şi Transnsitria. Sunt create şi grupurile tematice de lucru.

Mai multe detalii aflaţi pe adresa www.cnp.md. În activitatea sa, CNP se ghidează de Strategia Operaţională a CNP pentru 2012-2014 şi Planul Strategic al CNP 2012-2014. Asistentul preşedintelui CNP va face parte din echipa de asistenţi ai coordonatorilor de grupuri, preşedintelui şi vice-preşedintelui CNP.

Asistentul preşedintelui CNP va asista acesta în realizarea principalelor funcţii:
- Coordonarea şi sincronizarea activităţii CNP,
- Reprezentarea CNP în şedinţa Cabinetului de Miniştri,
- Prezentarea CNP în relaţii cu persoane terţe.

Asistentul preşedintelui CNP va avea următoarele funcţii principale:
- Sub conducerea generală a preşedintelui CNP,
  o redactarea poziţiei CNP pe marginea proiectelor documentelor de politice,
  o redactarea documentelor strategice şi tactice de dezvoltare a CNP,
  o redactarea comunicatelor de presă exprimînd poziţia CNP. 
- Pregătirea notelor de politici,
- Participarea la diverse şedinţe asistînd Preşedintele CNP în activitatea sa.

Cerinţele principale:
- dedicaţia şi loialitatea misiunii CNP,
- atitudinea pro-activă şi angajamentul în realizarea misiunii CNP,
- studii universitare în domeniul politicilor publice, dreptului, ştiinţelor politice sau economiei,
- capacităţi de analiză, deprinderi de analiză interdisciplinară,
- utilizarea activă a limbilor română, rusă, engleză,
- înţelegerea funcţionării instituţiilor publice,
- cultivarea activă a valorilor democratice.

Beneficiile angajatului:
- posibilitatea de creştere profesională,
- oportunitatea de a fi parte a schimbărilor şi realizarea acestora,
- activitatea în mediu dinamic,
- remunerarea competitivă,
- condiţiile de muncă adecvate, contractul de 1.5 ani.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită Curriculum Vitae cu datele de contact și o scurtă motivare de ce aplicați la această poziție, prin e-mail la următoarea adresă: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it cu menţiunea „Angajare Asistent Președinte CNP”.

Data limită de înscriere în concurs este 5 iunie. Mesajele recepţionate după această dată nu vor fi luate în consideraţie.

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.