CNPActivitiesNews and announcementsRestanțele coaliției de guvernare la final de mandat parlamentar

Restanțele coaliției de guvernare la final de mandat parlamentar

07.07.2014

Noi, reprezentanți ai societății civile, membri ai Consiliului Național de Participare (CNP) și ai Consiliul Național al ONG-urilor din Moldova (Consiliul ONG-urilor) ne exprimăm îngrijorarea și regretul față de tergiversarea nemotivată a adoptării unor proiecte de lege extrem de importante pentru consolidarea stratului de drept, promovarea drepturilor omului și a sănătății publice în Republica Moldova.

În special ne referim la următoarele proiecte de lege:

(1)Legea 2%: În anul 2012 autorităţile şi-au asumat obligaţia de a introduce mecanismul de desemnare procentuală şi în Republica Moldova, prin intermediul Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile pentru 2012-2014. Au trecut 2 ani de la adoptarea Strategiei şi practic nu s-a întreprins nimic în această privinţă. Deşi a fost creat un grup de lucru pe lângă Ministerul Finanţelor care a elaborat studii de fezabilitate, opţiuni de politici pentru implementarea mecanismului şi pachetul corespunzător de acte legislative, munca asiduă şi rezultatele grupului de lucru fost ignorate. 

(2)Introducerea cotelor minime de reprezentare/finanțarea campaniilor electorale: Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege pentru introducerea cotelor (30%) în anul 2010  acesta nu a fost examinat de către Parlament pînă în prezent. În 2012 Guvernul cu propunerile de la societatea civică a elaborat un proiect de lege complementar (40%) care a fost avizat pozitiv în aprilie 2014 și remis parlamentului. Chiar dacă mai multe organizații ale societății civile au cerut Parlamentului examinarea proiectelor acest lucru nu s-a întîmplat pînă în prezent.  Proiectul cu privire la finanțarea campaniilor electorale a fost avizat de către guvern încă în anul 2013 fără a fi examinat în Parlament.

(3) Pachetul de control al tutunului - Promisiuni şi fapte. Înşelăciunile Coaliției de Guvernare Pro-Europeană 2013-2014 care se eschivează să aprobe ferm legislaţia cu referire la  controlul tutunului, stipulată în Programul de activitate al Guvernului,  care înseamnă şi obligaţia Republicii Moldova de punere în aplicare deplină şi promtă a Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, asumată prin Acordul de Asociere RM-UE.  

(4)Pachetul anticorupție – Proiectul cu privire la adoptarea actelor legislative cu modificările necesare prevenirii şi combaterii corupției, conflictelor de interese, prevenirii riscurilor de corupție a figurat deja de 2 ori pe ordinea de zi a 2 ședințe de Guvern, din 25 și 28 iunie 2014, pentru a nu se mai regăsi ulterior în versiunile finale ale agendelor Cabinetului de Miniștri.

Totodată cerem anularea preluării de către bugetul de stat a datoriei SRL Glorinal: Guvernul si Parlamentul au încercat in 2013 să promoveze o decizie identică privind compania vizată, dar care a fost declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională. Suntem împotriva acestei decizii deoarece au fost încălcate mai multe principii cum ar fi: 1) principiul legalității adoptării actului normativ (derogarea de la Codul fiscal, legea bugetului asigurărilor sociale, legea privind sistemul public de asigurări sociale, legea privind datoria publică care nu prevăd motive invocate pentru derogare),2) principiul de risc înalt de coruptibilitate a actului individual de scutire a plăților fiscale și nefiscale și preluarea datoriei private în contul statutului (neclaritatea și netransparența relației contractuale inițiale SRL Glorinal și Complexul monastic Churchi-proprietatea statutului, inclusiv lipsa referinței la prevederile contractuale, volumul de servicii constatate ca efectuate și acceptate, inclusiv calitatea), 3) principiul tratamentului preferențial a unui actor privat contrar legii privind ajutorul de stat (scutirea de unele obligațiuni fiscale, ajutor direct în suma de peste 25 mln. lei). Aceasta este a doua încercare chiar pune semne de întrebare privind integritatea politicienilor.