CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 02.05.2012

Opinia CNP, 02.05.2012

04.05.2012

Preşedintele Consiliui Naţional pentru Participare, Sergiu Ostaf, a prezentat Prim-ministrului opinia CNP privind unele proiecte de legi şi acte normative examinate în cadrul Şedinţei de Guvern din 02.05.2012. 

Demersul către Prim-Ministru (anexat) vizează poziţia Consiliului Naţional pentru Participare  vizavi de Subiectul nr. 2 de pe Ordinea de zi a Şedinţei Cabinetului de Miniştri cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

În baza demersului a fost reiterată, de asemenea, solicitarea CNP privind asigurarea unei conlucrări productive cu Guvernul prin punerea la dispoziţia părţilor interesate ordinea de zi a Şedinţelor Guvernului şi a materialelor aferente în termeni utili.

A fost iarăși atenționat asupra proiectelor de legi şi acte normative de pe Ordinea de zi care nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională (nu au fost publicate pe pagina electronică a autorităţilor executive centrale, Cancelariei de Stat sau a Aparatului Guvernului).

Opiniile Consiliului Naţional pentru Participare pe marginea subiectelor examinate în cadrul Ședințelor de Guvern pot fi vizualizate accesînd Opinia CNP.