CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 13.06.2012

Opinia CNP, 13.06.2012

13.06.2012

Subiectele principale:

1.1. Subiectul nr. 26 cu privire la modificarea unor acte legsilative

Ca rezultat al solicitării parvenite din partea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de a examina şi aviza proiectul hotărîrii de Guvern ”Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi abrogarea Legii nr. 933-XV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie”, membrii Consiliului Național pentru Participare au următoarele comentarii:

Propunem revizuirea Art. III pt. 5 cu referire la litera f,  din articolul 12 alineatul (1) din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008, pe motiv ca în redacţia actuală sunt lezate drepturile fundamentale ale omului (în particular cele economice). Dreptul la ajutor social trebuie să fie acordat corect,  echitabil şi non-discriminatoriu  oricărei familii defavorizate care necesită susţinere din partea statului. Legea cu privire la ajutorul social are drept scop  asigurarea venitului lunar minim garantat pentru familiile defavorizate în conformitate cu nevoia acestora de asistenţă socială,  respectiv refuzul unei persoane cu statut de şomer de a accepta un loc de muncă sau lucrări publice oferite de agenţii nu poate servi drept temei pentru sistarea dreptului de depunere a cererii de ajutor social. Beneficiari ai ajutorului social sunt familiile, şi nu persoanele, astfel prevederea dată va avea impact negativ asupra bunăstării întregii familii.