CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 29.08.2012

Opinia CNP, 29.08.2012

29.08.2012

CNP dorește să vă aducă la cunoștință opinia sa, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 29.08.2012.

În acest mesaj ne referim doar la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului și a întregii societăți pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul (prima parte) şi procedura de adoptare a acestora (a două parte).

Vă rugăm să monitorizați ședința Guvernului și să concluzionați efectele modificărilor propuse!

Despre unde și cum vom putea folosi simbolurile naționale

Modificările la art. 322 “Încălcarea modului de folosire a simbolurilor publice” din Codul Contravenţional, limitează nejustificat dreptul la libertatea de exprimare garantat de art. 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Prin această propunere se subînţelege instituirea unui regim foarte strict de folosire a simbolurilor grafice şi de altă natura în cadrul manifestaţiilor publice. Formularea este o restricţie directă la capitolul libertăţii de exprimare în mod public.

Astfel, această sancţiune este una prea largă care oferă organului constatator o discreţie nejustificată. Instanţa de judecată nu va avea o claritate asupra aplicării sancţiunii pentru a aprecia efectelor şi consecinţelor negative posibile.

Oare avem nevoie de farmacii la orice colț?

Modificările alineatelor (4), (5) si (6) din art. 19 ale Legii ţin de excluderea principiului demografic si geografic pentru înfiinţarea farmaciilor. Se dorește excluderea principiului demografic si geografic pentru înfiinţarea farmaciilor. Prevederile date exclud necesitatea coordonării amplasării farmaciilor cu Planul National de Amplasare a Farmaciilor – o politică de reglementare a condiţiilor şi cerinţelor relevante.

Nu au fost analizate opţiunile alternative de eficientizare instituţionale a procesului decizional asupra aplicării Planului Naţional de Amplasare a farmaciilor, modificarea condiţiilor şi cerinţelor a Planului Naţional pentru a facilita amplasarea farmaciilor în zonele geografice cu indice de insuficienţă în dotare a infrastructurii farmaceutice sau alte alternative posibile.

A fi sau a nu fi?... Aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011. 

Discutarea aprobării proiectului de lege trebuie amînată.

Susţinem poziţia ca decizia privind ratificarea Acordului să fie luată după recepţionarea avizului OMC şi analiza coraportului şi implicaţiilor ratificării Acordului nominalizat cu normele OMC şi obligaţiile Republicii Moldova asumate faţă de Uniunea Europeană. Analiza ex-ante juridică şi economică va oferi factorilor decizionali o claritatea mai mare asupra costurilor şi beneficiilor relevante.

Cine va primi subvenții în agricultură?

Schimbarea procedurii de autorizare a cererilor de acordare a subvenţiilor producătorilor agricoli, în condiţiile unui interes sporit şi riscului depăşirii resurselor disponibile.

Considerăm necesară specificarea în HG a faptului că această măsură este una temporară şi urmează a fi revizuită pentru asigurarea unui mecanism durabil, încadrării în bugetul disponibil şi a condiţiilor echitabile pentru toţi solicitanţi, cu evaluarea impactului regulatoriu şi consultări cu participarea producătorilor agricoli.

Considerăm că mecanismul propus ar putea duce la discriminarea cererilor de acordare a subvenţiilor, recepţionate după ce s-a depăşit pragul de 75% din fondul de subvenţionare.