CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 26.09.2012

Opinia CNP, 26.09.2012

26.09.2012

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 26.09.2012.

Regretăm că jumătate (adică 16 chestiuni) din OZ, printre care o bună parte din proiecte de legi de substanţă au fost expediate la ora 18.30 pe 25.09.2012.

În opinia noastră toate avizele la iniţiativa legislativă a deputaţilor trebuie să parcurgă obligatoriu procedură de transparenţă decizională.

Subiectele principale:

1.1 Subiectul 6 Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului

1.2 Subiectul 8 Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Corpul de carabinieri

1.3 Subiectul 16 Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

1.4 Subiectul 21 Cu privire la finanţarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale