CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 10.10.2012

Opinia CNP, 10.10.2012

10.10.2012

Ce ne facem cu tinerii absolvenți? Cîteva cuvinte despre antrenarea tinerilor în cîmpul de muncă…

Oare 2012 ne va aduce servicii publice mai bune, mai eficiente?

CNP dorește să vă aducă la cunoștință opinia sa, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 10.10.2012, ora 13.00.

În acest mesaj ne referim doar la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului și a întregii societăți pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul lor.

Ce ne facem cu tinerii absolvenți? Cîteva cuvinte despre antrenarea tinerilor în cîmpul de muncă…

Subiectul 11. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (antrenarea în câmpul muncii a tinerilor absolvenţi).

Considerăm că proiectul de lege, în principiu, conferă un set de direcţii adecvate pentru a ţinti spre angajarea mai bună a absolvenţilor.

Totodată, considerăm, că Cabinetul de Miniştri, în speţă Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi Ministerul Finanţelor va trebui să transforme propunerile deputaţilor în propunerile de politici adecvate. Respingerea iniţiativei deputatului, în principiu, nu este poziţia adecvată, şi în mod direct contravine programului de guvernare ”Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” care a asigurat instalarea guvernării actuale[i]. Motivele invocate pentru refuzarea propunerilor deputatului nu sunt adecvat invocate şi sunt parţial irelevante.

Oare 2012 ne va aduce servicii publice mai bune, mai eficiente?

Subiectul 19 cu privire la Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015”

Susţinem aprobarea Programului ca fiind necesar pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate. Totodată, considerăm că aprobarea programului trebuie să ia în consideraţie următoarele propuneri (4 propuneri):

1) Formularea OS 1 va fi modificată după text: ”Asigurarea delimitării clare între funcţiile de, pe de o parte, a) elaborare, coordonare şi evaluare implementării politicilor şi b) reglementare şi pe de altă parte a funcţiilor de acordare a serviciilor în cadrul autorităţilor, precum şi eliminarea dublării şi suprapunerilor serviciilor publice acordate”.

Se clarifica delimitarea nu doar a funcţiilor de politici cu funcţia de acordare a serviciilor, dar şi funcţia regulatorie (licenţierea, autorizările, aplicarea sancţiunilor, etc) şi funcţia de acordare a serviciilor.

2) Implementarea OS 1 trebuie consolidată prin introducerea unei noi Activităţi 3. Realizarea analizei funcţionale şi auditului funcţiilor în cadrul instituţiilor relevante cu implicarea părţilor interesate şi discutarea rezultatelor cu actorii şi beneficiarii cointeresaţi. 

Activitatea 1 şi Activitatea 2 propuse sunt relevante însă au un caracter de jure preponderent. Situaţia reală asupra funcţiilor existente, costurilor de facto se identifică prin intermediul exerciţiului de audit al funcţiilor şi costurilor funcţiilor.

3) Revizuirea indicatorilor de performanţă la OS1, anume: a) la IP 1, Ţinta 2015 ajustată la OS1 reformulat, b) la IP2, Ţinta pentru 2015 Identificarea şi eliminarea suprapunerilor-dublărilor pentru cel puţin 75% dintre serviciile publice, inclusiv cele mai solicitate. c) IP suplimentar. Revizuirea cadrului de reglementare a activităţilor instituţiilor relevante prin excluderea funcţiilor improprii. Ţinta 2015. Toate regulamentele actualizate.

4) Introducerea unui OS 4 care va prevedea un proces de elaborare a indicatorilor de performanţă şi de satisfacţie pentru fiecare serviciu prestat şi a unei proceduri periodice de evaluare a acestora cu publicarea periodică a rezultatelor evaluării, indicînd eficienţa, costul, percepţia calităţii, etc.

Cu conțínutul integral al Opiniei expediate faceți cunoștință AICI