CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 7.11.2012

Opinia CNP, 7.11.2012

07.11.2012

Subiecte principale:

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.