CNPGovernment meetings Opinia CNP, 05.06.2013

Opinia CNP, 05.06.2013

05.06.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 05.06.2013.

În acest mesaj ne referim doar la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul (prima parte) şi procedura de adoptare (a două parte) a obiectelor de reglementare.

1.1. Subiectul 5. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative (modificarea Codului Audiovizualului – Deciziile CCA cu privire la aplicarea sancțiunilor de suspendare sau retragere a licenței de emisie vor deveni executorii doar dacă nu sunt atacate în instanță în termenul stabilit de lege).

CNP susține promovarea proiectului, care ține să asigure respectarea drepturilor de proprietate și protecție a acesteia, accesul liber la justiție, dreptul la apărare, la un proces echitabil și la un recurs efectiv în cazul radiodifuzorilor, precum și să consolideze libertatea mass media în Republica Moldova.

1.2. Subiectul 10. Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea accizelor.

Susținem modificările propuse, în special în baza analizei impactului regulator și a consulărilor cu părțile interesate. Propunem anumite recomandări de îmbunătățire a proiectului.

Pentru OZ a Cabinetului de Miniştri din 05.06.2013 o serie de proiecte de legi şi acte normative nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională.

Opinia Integrată a CNP este ataşată mai jos! 


Download attachments:

Related Video