CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 26.06.2013

Opinia CNP, 26.06.2013

26.06.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 26.06.2012. 

1.1. Subiectul nr 3 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010

Salutăm modificările propuse la Metodologia de monitorizare a implementării actelor legislative şi normative.

Evidenţiem doar cîteva propuneri suplimentare:

  1. 1)      În conţinutul Raportului de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei în capitolul introductiv (cap 1) şi în capitolul gradul de îndeplinire (cap 3) se vor indica exact scopurile actului legislativ sau normativ şi ce efecte urmau să se producă, ce schimbări urmau a fi introduse sau ce probleme măsurile regulatorii adoptate urmau să rezolve (a se vedea nota informativa la adoptarea actului legislativ sau normativ),
  2. 2)      În conţinutul Raportului (cap 9) se va indica dacă aceste scopuri au fost atinse prin adoptarea normelor cu caracter de reglementare, şi dacă, urmare evaluării aplicabilităţii actului, este necesar de examinat alternativele măsurilor regulatorii.
  3. 3)      În conţinutul Raportului la Concluzii şi recomandări (cap 11 şi 12) se va preciza necesitatea păstrării măsurilor cu caracter regulatoriu sau renunţarea în favoarea măsurilor neregulatorii.     

1.2. Subiectul nr 5 Cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020

CNP salută aprobarea Strategiei și consideră cooperarea între autoritățile publice și societatea civilă a fi de o importantă crucială pentru a asigura implementarea și monitorizarea ei. Realizarea obiectivelor stabilite in cadrul Strategiei urmează a fi monitorizată de autoritățile administrației publice responsabile de implementarea Strategiei, Ministerul Economiei si Consiliul coordonator  in domeniul protecției consumatorilor. Astfel, propunem ca un reprezentant CNP să facă parte din acest Consiliu. 

Opinia Integrată a CNP este ataşată mai jos! 


Download attachments:

Related Video