CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 06.02.2013

Opinia CNP, 06.02.2013

06.02.2013

Regretăm ca OZ şi materialele relevante a fost recepţionate pe data de 05.02.2013 la ora 17.35.

Din  7 din subiecte de importanţă cu implicaţii de politici din 9 care se află pe OZ nu s-au incădrat în cerinţele procesului de transparenţă decizională.

Expedierea întîrziată a materialelor face imposibilă formularea opiniei calificate asupra a următoarelor subiecte:

Subiectul nr.6 Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative – Opinia CNP va fi expediată la comisia de specialitate a Parlamentului.

Subiectul nr. 7 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative   - Opinia CNP va fi expediată la comisia de specialitate a Parlamentului.

Subiectele nr.8 şi nr.9 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative - Opinia CNP va fi expediată la comisia de specialitate a Parlamentului.

Subiectul nr. 12 Cu privire la calificarea unor întreprinderi de stat şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat drept autorităţi contractante

Subiectul nr. 13 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA pentru întreprinderile penitenciarelor, organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor


Opinia Integrată a CNP este ataşată mai jos! 


Download attachments: