CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 08.07.2013 și 10.07.2013

Opinia CNP, 08.07.2013 și 10.07.2013

10.07.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 08.10.2013 şi din 10.07.2012.

Regretăm faptul că societatea nu a fost informată din timp despre desfăşurarea şedinţei Cabinetului de Miniştri din 08.10.2013.

Salutăm expedierea a 11 subiecte şi a documentelor relevante şedinţei Cabinetului de Miniştri din 10.07.2012 cu 2 zile lucrătoare înaintea acesteia. De asemenea salutăm instituirea practicii de publicare a Proceselor verbale ale şedinţelor Cabinetului de Miniştri.

Regretăm expedierea întârziată, doar cu 2 ore înaintea şedinţei Cabinetului de Miniştri, a subiectelor 12-25 din OZ a Cabinetului de Miniştri, inclusiv subiectele care conţin norme de reglementare:

  1. Cu privire la parteneriatul public-privat pentru serviciile de dializa (pnct 13),
  2. Aprobarea Avizului la proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor (pnct 14),
  3. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (pnct 20),
  4. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (pnct 21)
  5. Aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind scutirea Comunităţii Religioase Parohia Ortodoxă din mun. Comrat, de compensarea unor pierderi şi construcţia bisericii (pnct 25).  

Cu referire la proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu priire la Guvern (modificări la caracterul public al ședințelor Cabinetului de Miniștri), care se află la examinare în Parlament (http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1827/Default.aspx), întru realizarea angajamentelor privind un proces decizional transparent și participativ, invităm reprezentanții Guvernului să solicite completarea proiectului după cum urmează:

1) după finalizarea procedurilor de consultare, proiectele de acte legislative, normative și documente de politici în redacția finală, precum și materialele aferente (inclusiv sinteza recomandărilor parvenite și procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică) vor fi plasate pe pagina autorității responsabile pentru elaborarea acestora;

2) Guvernul va publica proiectele de acte legislative, normative și documente de politici care urmează a fi examinate în cadrul ședințelor Cabinetului de Miniștri, precum și materialele aferente, inclusiv, după caz, notele informative, tabelele de divergenţă, analizele impactului regulator, pe pagina electronica www.gov.md cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței.

3) Guvernul va examina în cadrul şedinţelor sale doar proiectele de acte normative şi documente de politici, inclusiv avizele Guvernului la iniţiativele legislative ale deputaţilor, care satisfac cerințelor expuse in punctele precedente,

4) Guvernul va publica pe pagina www.gov.md redacţiile  finale ale proiectelor de acte legislative, normative și documente de politici aprobate în cadrul ședințelor Cabinetului de Miniștri, precum și extrasele din procesele verbale ale şedinţelor care denotă toate proiectele aprobate.


Opinia Integrată a CNP (versiunile inaintea si dupa publicarea subiectelor suplimentare) este ataşată mai jos!