CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 17.07.2013

Opinia CNP, 17.07.2013

17.07.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 17.10.2013.

Salutăm publicarea primelor 10 subiecte şi a documentelor relevante şedinţei Cabinetului de Miniştri cu 2 zile lucrătoare înaintea acesteia, însă este îngrijorătoare practica publicării subiectelor suplimentare (10-14) doar cu 3 ore înaintea şedinţei.

1) Opinia cu referire la subiectele din OZ la capitolul conţinutului obiectului de reglementare:

1.1. Subiectul 11 Cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de masterat de profesionalizare în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova pentru anul de studii 2013-2014

Reiterăm poziția CNP din 04.07.2012:

În opinia noastră practicarea comenzii de stat ca un procedeu de cumpărare sau de subvenţionare formării deprinderilor profesionale din domeniul managementului şi politicilor publice este ineficientă şi reflectă o abordare contrarie funcţionării mecanismelor de piaţă.

Recomandăm să fie considerată abordarea alternativă privitor la comanda de stat privind admiterea la studii superioare, întru crearea unui raport mai strâns între cerinţele pieţei muncii şi oferta educaţională (una din priorităţile documentului strategic “Moldova 2020”). O abordare mai eficienta, mai adecvată funcţionării mecanismelor de piaţă şi transparentă în utilizarea fondurilor publice pentru cumpărarea serviciilor de formare a deprinderilor date, poate fi procedeu prin care Cancelaria de Stat (sau unitatea de management al resurselor umane) prezintă cererea în forma de licitaţie publică, care include finanţarea disponibilă şi numărul de specialişti (pe domenii şi specialităţi) care urmează a fi instruit din sursele bugetare.

Instituţiile de învăţământ publice şi private vor avea posibilitatea să participe la licitaţia publică pentru diverse specialităţi (în speţă pentru specialităţile date), prezentând oferta care reflectă capacitatea de instruire (cadre didactice, programe analitice, spaţiu şi materiale de instruire), preţul şi calitatea propusă.

Download attachments: