CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 07.08.2013

Opinia CNP, 07.08.2013

07.08.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 07.08.2013.

Salutăm expedierea subiectelor 2-20 cu 3 zile înaintea şedinţei Cabintului de Miniştri.

Regretăm recepţionarea subiectelor 20-25 în ziua şedinţei Cabinetului de Miniştri cu 3 ore înaintea acesteia (nr.20 repartizarea mijloacelor din fondul rutier, nr.22 efectuarea vînatorii a animalelor pentru 2013-14, nr.23 acordul de parteneriat Guvern-Academia de Ştiinţă). Regimul de urgenţă pentru aceste subiecte nu este justificat, pentru că subiectele date necesită consultarea publică şi sunt programabile anual sau pentru o perioada mai lungă de timp.  

Subiectele principale:

1.1. Subiectul 2. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la locuinţe

Susţinem de principiu aprobarea proiectului de lege. Formulăm o serie de propuneri de îmbunătăţire a proiectului de lege.

1.2. Subiectul 3. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială

Salutăm adoptarea planului de acţiuni. Formulăm o serie de propuneri de îmbunătăţire a proiectului de lege.

1.3. Subiectul 4. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (redirecționarea sancțiunilor pentru călătoria fără bilet în transportul public de la întreprinderile de transport către conducătorul auto, controlorul de peron și taxator).

Considerăm că proiectul de lege prin aplicarea sancţiunii contravenţionale şoferului nu soluţionează adecvat nici problema siguranţei în transportului public şi nici generarea veniturilor suplimentare în bugetul statutului.

1.4. Subiectul 7. Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 398 din 11 iunie 2012 (introducerea unor norme sanitar-veterinare privind controlul și reducerea prevalenței salmonelelor în efectivele de animale).

Proiectul de lege poate fi susţinut cu condiția efectuării analizei impactului regulator.

1.5. Subiectul 20 Pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013

Considerăm inadmisibilă examinarea în ședința Guvernului a acestui proiect de decizie, din următoarele motive...

1.6. Subiectul 22 Cu privire la efectuarea vînătorii şi reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în sezonul de vînătoare 2013-2014

Considerăm că din proiect trebuie excluse anexa 3 (vînatul în rezervaţiile ştiinţifice) și anexa 4 (lipsa de justificare ştiinţifică şi neonorarea angajamentelor internaţionale).

1.7. Subiectul  23 Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013

Reiterăm Opinia CNP din 06.06.2012 cu referire la subiectul similar. Acest acord constituie o prelungire a practicilor ineficiente de gestionare a domeniului ştiinţei şi inovare şi poate fi susţinut doar în condiţiile lipsei unei politici coerente de reformare instituţională în acest domeniu. Propunem modificarea prevderilor Codului de ştiinţă şi inovare, revizuirii principiale ale prevederilor Acordului de parteneriat şi eliminarea conflictelor de interese instituţionale sectoriale.

Opinia integrala poate fi consultata mai jos

Download attachments: