CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 14.08.2013

Opinia CNP, 14.08.2013

14.08.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 14.08.2013.

Salutăm expedierea subiectelor cu 3 zile înaintea şedinţei Cabintului de Miniştri. 

1.1. Subiectul 2. Cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova

Susţinem de principiu aprobarea Concepţiei. Formulăm o serie de propuneri de îmbunătăţire.

1.2. Subiectul 3. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale

Salutăm adoptarea modificărilor propuse în temeiul procesului de monitorizare implementării legii şi publicării Raportului de implementare a legii. Formulăm o serie de propuneri de îmbunătăţire a proiectului de lege.

Atenţionăm că toate proiectele de legi sau proiecte de acte normative au fost supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008, Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010 şi pnct.12 din Regulamentul Guvernului.

Opinia integrala poate fi consultata mai jos

Download attachments: