CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 20.07.2013 și 24.07.2013

Opinia CNP, 20.07.2013 și 24.07.2013

24.07.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 20.07.2013 şi din 24.07.2012.

Regretam că ședința Cabinetului de Miniştri din 20.07.2013, conform informațiilor din presă, a abordat subiectul cu privire la privatizarea unor întreprinderi de stat, in baza modificărilor recente ale legii cu privire la deetatizarea proprietății publice în contextul lărgirii listei de întreprinderi pasibile privatizării, în condițiile în care informația relevantă subiectului discutat, inclusiv eventualele decizii a lipsit din comunicarea cu părţile interesate.

Regretăm lipsa informațiilor relevante pentru subiectul 10 pe ordinea de zi a şedinţei Cabinetului de Miniştri din 24.07.2012 (proiectul Strategiei de Parteneriat al Grupului Băncii Mondiale cu Republica Moldova pentru anii fiscali 2014-2017).

Deoarece  tabelului I la Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 5 octombrie 2004 (includerea unor substanțe noi in lista de substanțe narcotice) nu a fost încadrat în procedura de transparenţă decizională şi există comentarii la temă, solicităm scoaterea subiectului de pe ordinea de zi a Şedinţei Guvernului. Sugerăm Ministerului să se întâlnească cu reprezentanţii Uniunii pentru Prevenirea HIV şi Reducere a Riscurilor şi cu alţi actori din societatea civilă pentru a discuta documentul.

1.1. 20.07.2013. Subiectul 2 Cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător (2013-2020) şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei în anii 2013-2015

CNP salută reluarea procesului strategic de reformare a cadrului de reglementare a activității de întreprinzător. În același timp, considerăm că documentul poate fi îmbunătățit semnificativ prin abordarea următoarelor aspecte...

1.2. 24.07.2013. Subiectul 3 Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat

Susţinem modificările propuse, cu excepţia observaţiilor expuse la unele dintre schimbările substanțiale propuse. De principiu notăm ca nota informativă nu oferă o fundamentare suficientă (identificarea problemei concrete – descrierea modului în care soluția propusă va duce la ameliorarea problemei – argumentarea că soluția propusă este cea optimală). Formularea următoarelor modificări provoacă unele neclarităţi...

1.3. 24.07.2013. Subiectul 4 Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009 (Planul de Acţiuni pentru implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 pentru perioada 2013-2015)

Susţinem adoptarea Planului de Acțiuni pentru asigurarea egalităţii de gen pentru 2013-2015. Propunem cîteva completări cu privire la crearea cotelor de gen și stimulentelor financiare pentru numirea femeilor în calitate de candidați pe listele partidelor politice.

1.4. 24.07.2013. Subiectul 6 Cu privire la completarea tabelului I la Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 5 octombrie 2004 (includerea unor substanțe noi in lista de substanțe narcotice)

Atragem atenția asupra faptului că Hotărîrea Guvernului nr.1088 califica consumatorul de droguri drept infractor prin faptul ca dozele minime fixate sunt mai mici decât o doza medie a unui consumator. Acest fapt nu corespunde altor acte și abordări acceptate, prin care consumul si dependenta sunt calificate drept afecțiuni care necesita asistenta medicala si psiho-sociala specializata.

1.5. 24.07.2013. Subiectul 9 Cu privire la atribuţiile Prim-ministrului şi ale viceprim-miniştrilor

Cabinetul de Miniştri are o marjă largă pentru organizarea activității sale. Totodată, propunem cîteva observaţii relevante pentru eficientizarea organizării interne a Cabinetului de Miniştri, în contextul subiectului dat...

Textul integral al Opiniei este disponibil mai jos.

Download attachments: