CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 27.11.2013

Opinia CNP, 27.11.2013

27.11.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 27.11.2013.

1.1. Privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2014, dl A.Arapu

Procesul de elaborare a proiectului bugetului de stat s-a desfășurat cu încălcarea legislației privind transparența decizională și accesul la informații, precum  și a dreptului cetățenilor recunoscut de lege de a participa la procesul decizional.

Solicităm:

  1. Amînarea examinării chestiunii nr. 3 cu privire la proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2014 de către Cabinetul de Miniştri în cadrul şedinţei sale din 27.11.2013,
  2. Garantarea imediată a accesului la textul integral la proiectului de lege privind bugetul de stat prin publicarea acestuia pe pagina electronică a Guvernului (gov.md), a Ministerului Finanţelor (mf.gov.md) și portalul de participare (particip.gov.md) în formatul care permite reutilizarea facilă a informaţiei cu informarea părţilor interesate,
  3. Organizarea consultărilor publice privind conţinutul proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2014 conform cerinţelor legii cu privire la transparenţa în procesul decizional şi Regulamentul Guvernului privind consultările publice în procesul decizional,
  4. Examinarea proiectului de lege privind bugetul de stat pentru anul 2014 în cadrul unei şedinţei ulterioare a  Cabinetului de Miniştri doar după respectarea de către Guvernul Republicii Moldova a tuturor cerinţelor legii cu privire la transparenţa în procesul decizional. 

Opinia CNP pe conţinutul proiectului legii bugetului de stat va fi expediată în decurs de 10 zile .

Proiectul de lege cu privire la bugetul de stat nu a fost supus procedurilor de transparenţa prevăzută în condiţiile art. 4, art. 5, art. 9 ale Legii cu privire la transparenţa decizională, nu au asigurat transparența în elaborarea proiectului legii bugetare anuale prin consultarea lui cu părţile interesate, în conformitate cu art. 15 a legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar. Autorităţile publice centrale au încălcat o obligaţie impusă de legislaţia naţională şi au încălcat un drept recunoscut de lege. A fost încălcate propriile reglementări ale Guvernului cu referire la publicitatea informaţiei cu 3 zile înaintea şedinţei Cabinetului de Miniştri.  

Standardele internaţionale cu privire la transparenţa elaborării politicii bugetare prevăd timpul suficient pentru consultarea părţilor interesate şi a cetăţenilor.

1.2. Subiectul Nr.14 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, dl A.Arapu (legea 2%, direcţionarea de către contribuabil a unei părţi de impozit către organizaţiile de utilitate publică)

Considerăm necesitatea aprobării avizului pozitiv privind modificarea Codului fiscal cu referire la instituirea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozitul contribuabililor în favoarea organizaţiilor care deţin statutul de utilitate publică în formula propusă de Ministerul Finanţelor în temeiul implementării Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei.

Mai multe vedeti in Opinia atasata!


Download attachments:

Related Video