CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 04.12.2013

Opinia CNP, 04.12.2013

04.12.2013

1.1. Subiectul 29 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004  

Susținem consolidarea rolului ministerelor de ramură în elaborarea și promovarea politicilor sectoriale ce vizează știința și inovare. Reiterăm Opiniile CNP din 19.12.2012, 06.06.2012 și 07.08.2013 privind regândirea relațiilor între Guvern și Academia de Științe și aplicarea principiilor delimitării funcţiilor sectoriale în reforma AȘM, precum și Opinia CNP din 19.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020

1.2. Subiectul 32 Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 12 din Legea nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret  (susținerea tinerilor familii în construcția sau procurarea primei locuințe prin acoperirea de pînă la 50% din dobînda bancară)

Reiterăm Opinia CNP din 04.09.2013, formulată în baza contribuţiei Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM). Susținem de principiu inițiativele care ar facilita accesul tinerilor și familiilor tinere la spațiul locativ, dar și necesitatea efectuării unei analize de impact și elaborării unei propuneri de politică publică, care ar oferi o analiză mai profundă a problemei, delimita soluții concrete, evalua impactul anticipat și identifica limitele și sursele de finanțare. Soluțiile considerate optime ar fi pilotate în câteva localități pentru evaluarea și eficientizarea costurilor și veniturilor generate, și incluse Strategia Națională a Tineretului și Planului de acțiuni aferent, cu stabilirea setului de acțiuni pentru o perioadă fixă, indicatorilor de măsurare a progresului și a surselor de finanțare.

1.3. Subiectul 33 Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative   (Legea apelor, Codul subsolului)

Grupul de lucru Mediu CNP recomandă ca inițiativa deputaților să fie avizată negativ și atenționează că adoptarea modificărilor propuse va duce la degradarea resurselor de sol si de apele subterane.

Citiți Opinia integrală:


Download attachments: