CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 17.12.2013

Opinia CNP, 17.12.2013

17.12.2013

Mai jos, ne referim la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul (prima parte) şi procedura de adoptare (a două parte) a obiectelor de reglementare.

1.1 Subiectul nr.2 Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017

            Susținem adoptarea Programul de dezvoltare a controlului financiare public intern pentru anii 2014-17, totodată propunem o serie de modificări:

  1. 1)      La obiectivul general (art. 2) al controlului financiar propunem modificarea prin substituirea alin. (3) prin Consolidarea capacităților autorităților publice centrale executive în formularea bugetelor pe programe și a capacităților de gestionare a politicilor sectoriale prin programe,
  2. 2)      Revizuirea textului programului pentru a asigura implementarea punctului precedent,
  3. 3)      Evaluarea programelor bugetare va conține evaluarea ex-ante și ex-post inclusiv eficiența implementării programelor prin discutarea periodică a rezultatelor în special în promovarea proiectului bugetului pentru anul următor.

1.2. Subiectul nr. 5 Cu privire la completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Organizațiile membre CNP atenționează că în redacția propusă a anexelor nu sunt incluse toate proiectele implementate de ONG-urile din Moldova care au fost inregistrate in modul corespunzator.

1.3 Subiectul nr. 15 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice

Susținem adoptarea Regulamentului cu următoarele precizări și îmunătățiri pentru a asigura o transparența și autonomia în activitatea Consiliului.

1.4 Subiectului 6: Proiectul privind Hotărârea de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Legea nr.278 din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun.

Salutăm examinarea proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Legea nr.278 din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun în şedinţa din 17 decembrie 2013.

Pe parcursul a 2 ani membrii CNP au participat la toate etapele de elaborare şi consultare a documentului şi apreciază faptul că propunerele formulate se regăsesc în proiectul de lege. Nota informativă la proiectul de lege evidenţiază importanţa, necesitatea, stringenţa aprobării acestui proiect de lege. În procesul de elaborare şi consultare a proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative cu privire la tutun şi la articolele din tutun, Guvernul a pornit de la drepturile constituţionale ale cetăţenilor la sănătate, Constituţia R. Moldova, Articolul 36.