CNPGovernment meetingsOpinia CNP, 30.12.2013

Opinia CNP, 30.12.2013

13.01.2014

Regretăm ca anunțul despre ședința Cabinetului de Miniștri și expedierea informațiilor privind subiectele discutate au parvenit în ziua ședinței la ora 11.00. Această contravine direct punct 12(2): După aprobarea ordinii de zi a şedinţei, Cancelaria de Stat expediază materialele şedinţei membrilor Guvernului şi persoanelor invitate la şedinţa respectivă cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data preconizată a şedinţe, din HOTĂRÎRE Nr. 34 din  17.01.2001 despre aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova.

1.1. Subiectul nr 2 Pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013 (Ministerul Transporturilor)

Nu susținem aprobarea acestei hotărîri de Guvern. Decizia de majorarea a cheltuielilor din FR cu 65,2 milioane lei este luata cu 1 zi inainte de finalizarea anului bugetar/calendaristic. Prin urmare, nu este clar cum vor fi cheltuiti acesti bani pe parcursul anului 2013.

1.2. Subiectul 10 Cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 273 din 15 martie 2006 (aprogarea Comisiei de supraveghere a reparației și reconstrucției – Complexul monastic Curchi)

Nu susținem această inițiativă. Reiterăm Opinia CNP din 13.12.2013. Deși Consiliul de observatori în formatul prevăzut de HG 273/2006 și-a epuizat activitatea, nu considerăm că a dispărut necesitatea de monitorizare a procesului de reconstrucție și restaurare a Complexului monastic ”Curchi”, luînd în considerare importanța arhiterctural-istorică a acestui complex, precum și utilizarea banilor publici și donațiilor în procesul de reconstrucție.

1.3. Subiectul 11 Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009  (instituirea corpului de control al Prim-ministrului)

Nu susținem aprobarea acestei decizii.

Interpretarea ambiguă și extensivă a competemnțelor: 1) formularea ambiguă a competențelor prin extindere de la art 7 alin l) “controlul atribuțiilor prevăzut de cadrul normativ și al sarcinilor stablite de actele Guvernului” pînă la art. 17-4 alin a) controlează și urmărește sfera de competență a administrației publcie central (interpretatea extensivă), inclusiv art. 17-4 alin i) îndeplinește, conform competenței, sarcinile stabilite de Prim-ministru. Există riscul sporit de exercitare a imistiunii în autonomia și independență acitivității autorităților și instituțiiilor central.

Suprapunerea competențelor corpului de control cu competențele autorităților publice central executive (Ministerele) care sunt responsabili prin intermediul responsabilizării instituționale de politici să coordoneye activitatea instituțiilor publice executive central cu statut autonom (CNAM, CNAS, BNS, CNA, etc).

Download attachments: