CNPGovernment meetingsCNP 28.03.2018 proiectul de lege privind organizațiile necomerciale

CNP 28.03.2018 proiectul de lege privind organizațiile necomerciale

28.03.2018

Stimate Domnule Prim-ministru,

Vă aducem la cunoştinţă opinia privind proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale (chestiunea nr.3)[1] din ședința Guvernului din 28.03.2018, elaborată în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru, membrii activi ai CNP. 

Opinia generală

            Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale în mare parte se suprapune cu legea actuală, nu aduce valoarea adăugată și conține o serie de omisiuni de reglementare și contradicții cu prevederile Codului Fiscal. Pentru a demonstra concluzia expusă, în Anexa 2 (pe 50 de pagini) prezentăm o analiză comparată a proiectului de lege propus și a legii actuale nr. 837 din  17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.

            Proiectul de lege conține unele propuneri de îmbunătățire cu caracter redacțional, însă cîteva propuneri aduc neclarități și ambiguități care determină poziția noastră de a solicita excluderea proiectului de lege de pe agenda ședinței Guvernului, anume: 1) reglementări ambigue de susținere directă a partidelor politice, concurenților electorali și 2) restricționarea regimului privind uniunile de asociații obștești. Referințele la opiniile ODIHR/OSCE și ale Comisiei de la Veneția sunt declarative nespecificate. În scopul de informare în Anexa 1 reproducem practica acceptată la nivel internațional a noțiunii de sprijin direct politice (interzise) și activități politice în sensul larg al cuvîntului pentru a exclude speculațiile vehiculate.

            CNP și-a expus prin respingerea inițiativei de legalizare susținerii directe a concurenților electorali prin Poziția Publică din 14.07.2017 și asupra redacției anterioare a proiectului de lege[2], în speță art. 6. Proiectul de lege din 28.03.2018 diferă de proiectul de lege din iunie 2017 doar prin 4 modificări: 1) art. 6 (activități politice), 2) art. 14 (organul de înregistrare), 3) art. 26 (notificare abateri de la statutul organizației de utilitate publică), 4) art. 28 (uniunile de persoane juridice se transformă).

            Dacă Guvernul va decide menținerea proiectului de lege pe agenda sa decizională, modificarea substanțială a art. 6, 17, 22, 26 și 28 este necesară, conform propunerii formulate. 

            CNP consideră  că prioritățile Guvernului în promovarea agendei cetățenilor și a sectorului necomercial se află în dimensiunea: debirocratizării procedurilor de înregistrare, reducerii raportărilor financiare, creării facilităților de prestare a serviciilor și susținerii implicațiilor în prezentarea intereselor cetățenilor.

Comentariile specifice

a se vedea in anexa

Download attachments: