CNPProducts
Products

Products

Studiu CNP: Rezolvarea carențelor transparenței decizionale a Guvernului Republicii Moldova

„…Numărul total de subiecte care nu au respectat pe deplin procedura de transparență decizională reprezintă aproximativ 50%...” „...Transparența în procesul de privatizare ... și în procesul licitațiilor publice continuă a…

14.01.2014

Comentariile CReDO la modificările Legii privind trasnparența în procesul decizional

Centru de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind…

14.01.2014

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat cinci proiecte de documente din domeniul social...

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pe parcursul lunii decembrie 2013, Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate din cadrul Consiliului Național de Participare a examinat patru…

02.01.2014

Decembrie 2013, partea a II-a. Procesele decizionale în cadrul ministerelor monitorizate.

CNP prezintă CARTARE POLITICI, un  produs care vine să faciliteze accesul tuturor  cetăţenilor, mass-mediei şi organizaţiilor neguvernamentale la procesul de luare a deciziilor în societatea noastră.  CARTARE POLITICI este realizat de…

02.01.2014

IDOM a prezentat raportul privind respectarea drepturilor omului în instituțiile psihoneurologice

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)  a organizat astăzi, 27 decembrie 2013, o conferinţă de presă pe tema: ,,Violări ale drepturilor omului în instituţiile psihiatrice din RM”. IDOM a…

27.12.2013

Apelul OSC către Preşedinţie şi Parlament cu privire la Legea Avocatului poporului

Mai multe asociații obșești din domeniul drepturilor omului, printre care și organizații membre ale grupului de lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, s-au alăturat apelulului către Preşedinţie şi Parlament cu…

27.12.2013

Comentariile Institutului de Justiție Civilă la Regulamentul – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secr...

A.O. „Institutul de Justiție Civilă” („IJC”) a prezentat Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și…

27.12.2013

Opinia CRJM privind modificările propuse la Legea privind întrunirile și transferarea IDP în subordinea MJ

Urmare a discuţiilor de la întâlnirea din 6 decembrie 2013 a Prim-ministrului Republicii Moldova, Domnului Iurie LEANCĂ, cu membrii Consiliului Naţional pentru Participare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a…

27.12.2013

Comentariile CReDO la proiectul modificărilor la Legea privind întrunirile

Centru de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 26-XVI din 22…

27.12.2013

Ce notă primește Guvernul Republicii Moldova pentru realizarea programului economic din anul 2013?

Grupul de Lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul CNP prezintă Raportul de evaluare a realizării programului economic al Guvernului Republicii Moldova, elaborat de Adrian Babin, economist asociat în…

22.12.2013

Decembrie 2013. Procesele decizionale în cadrul ministerelor monitorizate.

CNP prezintă CARTARE POLITICI, un  produs care vine să faciliteze accesul tuturor  cetăţenilor, mass-mediei şi organizaţiilor neguvernamentale la procesul de luare a deciziilor în societatea noastră.  CARTARE POLITICI este realizat de…

16.12.2013

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a avizat fără obiecţii un proiect de hotărîre a Guvernului,...

Ministerul Sănătăţii a solicitat avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004”, ce ţine de completarea listei substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului.…

04.12.2013