CNPProductsPolicy monitoringGeneralEvaluarea transparenței în procesul decizional

Evaluarea transparenței în procesul decizional

18.01.2013
Evaluarea transparenței în procesul decizional

Respectarea principiului și procedurii de transparență în procesul decizional este o componentă de bază a misiunii Consiliului Național pentru Participare (CNP) în calitatea sa de organ consultativ constituit din reprezentanții societății civile. Una din atribuțiile CNP este evaluarea din perspectiva transparenței a subiectelor incluse în ordinea de zi a ședințelor Cabinetului de Miniștri. Rezultatele, precum și comentariile privind conţinutul obiectului de reglementare sunt prezentate în Opiniile CNP. Opiniile CNP, în partea evaluării respectării transparenţei decizionale, sunt relizate în baza contribuţiilor grupurilor de lucru. În acest brief, vom prezenta concluziile din primele 8 luni (aprilie-decembre 2012) de activitate a celui de-al doilea mandat al CNP (martie 2012-martie 2014).

Rezultatele monitorizării

Aspectele pozitive constatate:

  • Începînd cu luna iunie 2012, o buna parte a subiectelor de pe agenda cabinetului de Miniştri sunt expediate părților interesate cu câteva zile înainte de data ședinței,
  • Extrasele din procesele verbale ale tuturor ședințelor Cabinetului de Miniştri sunt expediate părţilor interesate,
  • Prezentarea întregului set de documente către şedinţa Cabinetului de Miniştri.

Îngrijorările identificate care permit ocolirea procedurii de transparență decizională:

În perioada între 18 aprilie și 6 decembrie 2012 au avut loc 28 ședințe ale Cabinetului de Miniștri, în cadrul cărora au fost discutate în jur de 700 subiecte.

1. Neîncadrarea deplină în procedura de transparenţa decizională. 176, sau 25% din subiectele incluse pe ordinea de zi a ședințelor Guvernului nu s-au încadrat pe deplin în procedura de transparență decizională.

2. Evitarea procedurii de transparenă prin intermediul avizelor la iniţiativele deputaţilor. 60 de subiecte, sau 8.5% din total, au constituit avize la inițiativele legislative ale deputaților în Parlament, pentru care actualmente nu este instituit un mecanism neunivoc de transparență decizională, prin urmare autorităţile publice centrale evită supunerea acestor avize procedurilor de transparenţă, astfel promovînd pe agenda Cabinetului de Miniştri proiecte de legi importante. În opinia CNP, toate avizele trebuie să parcurgă obligatoriu procedură de transparenţă.

3. Anunţarea subiectelor pe agenda Cabinetului de Miniştri în ziua şedinţei. 128 de subiecte, sau 18%, au fost expediate suplimentar în ziua desfășurării Ședinței Cabinetului de Miniştri sau cu câteva ore înainte de ședința. Acest lucru nu permite timpul suficient pentru analiza și expedierea comentariilor, în special dacă documentul nu a fost supus transparenței.

53 de subiecte sau 7.5%, au fost incluse agenda în decursul ședinței Cabinetului de Miniştri la inițiativa miniștrilor. În asemenea cazuri, părțile interesate nu au posibilitatea de a evalua din timp respectarea principiilor de transparență și de a pregăti comentarii și recomandări.

Recomandări

  • Acordarea fiecărui proiect de act legislativ, normativ sau document de politici a unui cod unic, prin care acesta urmează a fi identificat la toate etapele procesului decizional (începând cu includerea în planul de acțiuni al Guvernului și a ministerului, pe parcursul procesului de elaborare, avizare și consultări publice, și până la aprobarea proiectului final în ședința Cabinetului de Miniștri).
  • Supunerea avizelor pe marginea iniţiativelor deputaţilor procedurii de transparenţă decizională,
  • Dispunerea intregii ordinii de zi a Cabinetului de Miniştri si a informaţiilor aferente cu cîteva zile înaintea şedinţei,
  • Publicarea pe site-ul  Guvernului a întregului set de materiale relevante pentru subectele examinate în cadrul ședințelor Cabinetului de Miniștri (proiect, nota informativă, tabelul divergențelor, etc.),
  • Publicarea integrală a extraselor şedinţelor Cabinetului de Miniştri,
  • Discutarea subiectelor tehnice în cadrul formatului secretarilor de stat, iar în cadrul şedinţelor Cabinetului de Miniştri a subiectelor de politici şi a subiectelor importante care nu şi-au găsit aprobarea la şedinţa prealabilă a secretarilor de stat.

Textul integral poate fi accesat mai jos.

Download attachments: