CNPProductsPolicy monitoringGeneralCNP prezintă Raportul de monitorizare a implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova

CNP prezintă Raportul de monitorizare a implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova

12.04.2013
CNP prezintă Raportul de monitorizare a implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova

Consiliul Naţional pentru Participare (CNP) are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării democraţiei participative în Republica Moldova, prin facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate în identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor.

Acest motiv a servit elaborării Raportului de monitorizare a implementării Programului de activitate al Guvernului Republicii MoldovaIntegrarea Europeană: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE, cu referire la Planului de acţiuni pentru anul 2012.

Prezentul studiu a fost realizat în baza deciziei Biroului Permanent al Consiliului Naţional de Participare, adoptat în cadrul şedinţei din 17.09.2012.

Scopul urmărit de acest studiu a fost evaluarea gradului de îndeplinire a angajamentelor asumate de guvernare în Programul de Guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”.

Concluzii

-          Programul de guvernare, Planul de acţiuni al guvernului, Planurile de acţiuni ministeriale/sectoriale şi rapoartele anuale ale guvernului și ministerelor nu sunt pe deplin sincronizate, și vizează uneori diferite priorități, obiective și acțiuni,

-          Acţiunile din Planul de acţiuni nu sunt de fiecare dată consistente cu obiectivele de politici din Programul de guvernare,

-          Unii dintre indicatori de impact nu sunt suficient de specifici și măsurabili, sau nu reflectă pe deplin obiectivul stabilit,

-          Diminuarea amplorii şi ambiţiei acțiunilor în fiecare plan nou actualizat (2011-14 in comparație cu 2012-15), amînarea activităților importante,

-          Un număr tangibil de acțiuni (preliminar, în jur de 50% din cele monitorizate) nu sunt realizate în termenul prevăzut pînă la sfîrșitul anului 2012,

-          Un anumit număr de acțiuni (în jur de 15% din cele monitorizate) nu sunt supuse procedurii de transparenta.

Raportul integral îl găsiți în atașament!

Download attachments: