CNPProductsPolicy monitoringSecurityReintegrarea Ţării. Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Reintegrarea Ţării"

Reintegrarea Ţării. Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Reintegrarea Ţării"

02.01.2013

Raportul de monitorizare a implementării Planului de Acțiuni al Guvernului la capitolul "Reintegrarea Ţării" a fost realizat în baza examinării rapoartelor privind implementarea Planului de acţiuni în anul 2011 şi prima jumătate a anului 2012 şi discuţiilor purtate cu oficiali din ministere, responsabili de implementarea Planului de acţiuni.

Acest material este realizat de Consiliul Național pentru Participare, cu suportul Fundaţiei Pontis, în cadrul proiectului ”Consolidarea dialogului sectorial a organizațiilor societății civile din Moldova cu Guvernul” din resursele acordate de către Agenţia Slovacă pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională/SlovakAid și al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Pontis, SlovakAid, Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida

Download attachments: