CNPProductsPosition papersEconomyInterventie pe marginea Strategiei „Turism 2020”

Interventie pe marginea Strategiei „Turism 2020”

15.10.2013
Interventie pe marginea Strategiei „Turism 2020”

GL Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul Consiliului Național de Participare prezintă o intervenție pe marginea Strategiei de Dezvoltare a Turismului 2020, realizată de Viorel Miron, director al Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova și membru constituent al GL EFMA.

În ultimii 16 ani Guvernul a elaborat trei documente strategice pentru dezvoltarea susținută a turismului, precum şi trei ediţii ale Legii turismului, dar şi un șir de acte normative de implementare a acestora. Aceste documente aproape întotdeauna erau elaborate și formulate în lipsa dezbaterii unor alternative reale, care să cuprindă întreaga industrie turistică și nu doar fragmente din aceasta. Datorită inconsecvenței acțiunilor, interpretării largi a planurilor strategice și lipsei resurselor adecvate pentru finanțare, aceste documente au fost implementate sporadic, ineficient şi conjunctural. Este necesar ca eforturile de revitalizare a sectorului să țintească în fortificarea eficienţei turismului în valorificarea atracțiilor naționale, sporirea fluxurilor de vizitatori şi promovarea imaginii pozitive a ţării. Astfel, pentru a opera schimbările sectoriale necesare, este esenţial ca decidenţii de politici să acţioneze cu măsuri relevante şi să intervină la nivelul de reformă potrivit. Pentru asigurarea dezvoltării durabile a industriei turismului în Republica Moldova, și Organizaţia Mondială a Turismului recomandă autorităţii centrale de turism să ofere un cadru optim pentru dezvoltarea diferitor subsectoare ale industriei, să aplice un sistem optim de monitorizare a performanţelor şi să încurajeze competitivitatea ţării ca destinaţie turistică.

Părțile interesate pot accesa documentul analizei pentru mai multe detalii și contacta autorul analizei la viorelmiron7[at]yahoo.com, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Acest material/publicație este realizat de Grupul de lucru „Economie, finanțe și mediu antreprenorial” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Untitled

Download attachments: