CNPProductsPosition papersEducationCNP s-a expus pe marginea proiectului Concepției sistemului de validare a învățării non-formale și informale

CNP s-a expus pe marginea proiectului Concepției sistemului de validare a învățării non-formale și informale

18.05.2013

Grupul Politici Sociale, Educaţie și Sănătate al CNP de comun cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova s-au expus pe marginea proiectului Concepţiei sistemului de validare a învăţării non-formale şi informale în Republica Moldova.

Astfel, în opinia autorilor, documentul necesită o revizuire astfel încît să poată oferi, atît responsabililor de implementare cît şi beneficiarilor, o imagine clară a procesului de validare a competențelor vocațional tehnice obținute prin intermediul educației non-formale și informale. Iar aprobarea acestui mecanism, ar trebui să fie precedată obligatoriu de elaborarea unei politici/strategii în domeniul educaţiei non-formale care ar reglementa începînd de la noţiune, concept, sfere de aplicare etc., şi încheind cu potenţialii beneficiari.

Totodată, a fost propus Ministerului Educaţiei de a revedea proiectul Strategiei Educației Non-formale elaborate, în anul 2008, de către Ministerul Tineretului si Sportului, pentru a crea premizele validării experienței în mai multe domenii și la mai multe niveluri de educație.