CNPProducts
Products

Products

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la proiectul Codului Educaţiei

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al Consiliului Naţional pentru Participare şi constituenţii săi susţin proiectul Codului Educaţiei, totodată, venind cu un şir de recomandări pentru îmbunătăţirea…

04.12.2013

Noiembrie 2013, partea a II-a. Procesele decizionale în cadrul ministerelor monitorizate.

CNP prezintă CARTARE POLITICI, un  produs care vine să faciliteze accesul tuturor  cetăţenilor, mass-mediei şi organizaţiilor neguvernamentale la procesul de luare a deciziilor în societatea noastră.  CARTARE POLITICI este realizat de…

02.12.2013

GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate susţine proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei pentr...

Membrii Grupului de Lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate susţin proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei pentru perioada 2014-2020. Consiliul Naţional pentru Participare a fost membru al grupului de…

25.11.2013

Noiembrie 2013. Procesele decizionale în cadrul ministerelor monitorizate.

CNP prezintă CARTARE POLITICI, un  produs care vine să faciliteze accesul tuturor  cetăţenilor, mass-mediei şi organizaţiilor neguvernamentale la procesul de luare a deciziilor în societatea noastră.  CARTARE POLITICI este realizat de…

15.11.2013

Raportul IDOM de expertiză a legislaţiei privind clasificarea substanţelor narcotice

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a prezentat Ministerului Afacerilor Interne recomandări pe marginea proiectului de Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 79 din…

13.11.2013

Comentariile ADEPT la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind transparența în procesul deci...

Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT" a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind…

08.11.2013

Proiectul Strategiei "Educaţia-2020" avizat de GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al Consiliului Naţional pentru Participare, de comun cu constituenţii săi, au examinat proiectul Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educaţia…

01.11.2013

Octombrie 2013, partea a II-a. Procesele decizionale în cadrul ministerelor monitorizate.

CNP prezintă CARTARE POLITICI, un  produs care vine să faciliteze accesul tuturor  cetăţenilor, mass-mediei şi organizaţiilor neguvernamentale la procesul de luare a deciziilor în societatea noastră.  CARTARE POLITICI este realizat de…

31.10.2013

Recomandări la cadrul legal ce vizează transparența în procesul decizional

Cu referire la anunțul privind inițierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind asigurarea transparenței decizionale, Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare (CNP), cu…

17.10.2013

Interventie pe marginea Strategiei „Turism 2020”

GL Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul Consiliului Național de Participare prezintă o intervenție pe marginea Strategiei de Dezvoltare a Turismului 2020, realizată de Viorel Miron, director al Asociației…

15.10.2013

Octombrie 2013. Procesele decizionale în cadrul ministerelor monitorizate.

CNP prezintă CARTARE POLITICI, un  produs care vine să faciliteze accesul tuturor  cetăţenilor, mass-mediei şi organizaţiilor neguvernamentale la procesul de luare a deciziilor în societatea noastră.  CARTARE POLITICI este realizat de…

15.10.2013

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a avizat fără obiecţii un proiect de hotărîre a Guvernului,...

Ministerul Sănătăţii a solicitat avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei”. În…

07.10.2013