CNPProducts
Products

Products

Expert-Grup: Eficienţa autorităţilor publice locale din Republica Moldova: importanţa şi factorii determinanţi...

Expert-Grup a lansat Studiul “Eficienţa autorităţilor publice locale din Republica Moldova: importanţa şi factorii determinanţi”. În contextul actualei reforme de descentralizare, precum şi a constrângerilor bugetare severe cu care se…

22.04.2011

Regulamentul-cadru de activitate a Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Pe 23 februarie curent, Guvernul din R. Moldova a trimis Consiliului Naţional pentru Participare (CNP) spre examinare şi avizare proiectul Hotărârii  cu privire la aprobarea Regulamentului Cadru de activitate a…

12.03.2011

Reaсţia Consiliului Naţional pentru Participare la decizia Guvernului din 14 decembrie privind interzicerea comerci...

În cadrul şedinţei Guvernului din 14 decembrie a fost adoptată decizia privind interzicerea comercializării cărţii "Sexul povestit celor mici". Consiliul Naţional pentru Participare, organ consultativ creat la iniţiativa Guvernului, vine…

20.12.2010

Ministerul Sănătăţii a refuzat să implice Societatea Civilă în cadrul întâlnirii cu Misiunea Secretariatului Conven...

În perioada 18 – 22 octombrie curent în Moldova s-a aflat o Misiune a Secretariatului Convenţiei cu sediul la OMS, cu scopul evaluării necesităţilor în implementarea Convenţiei Cadru a OMS…

25.10.2010