CNPProductsPosition papersHealthcareRecomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la 3 proiecte din domeniul sănătăţii

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la 3 proiecte din domeniul sănătăţii

12.08.2013

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate din cadrul Consiliului Naţional pentru Participare, cu contribuţia Centrului de Politici şi Analize în Sănătate, au consultat 3 proiecte de acte normative ce vizează domeniul sănătăţii: proiectul HG „Cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale”, proiectul HG „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.525 din 22 iunie 2010”şi proiectul HG „Cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenţie şi control a bolilor cardiovasculare pentru anii 2013-2020”.

Pe marginea tuturor proiectelor menţionate s-a venit cu un şir de recomandări şi comentarii întru îmbunătăţirea calităţii acestora. Totodată, pentru proiectul ce ţine de tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, s-a propus de a organiza dezbateri publice şi de a efectua analiza impactului de reglementare a proiectului asupra activităţii de întreprinzător.

Comentariile detaliate le puteţi găsi în anexele respective.