CNPProductsPosition papersHealthcareRecomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la 2 proiecte din domeniul sănătăţii

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la 2 proiecte din domeniul sănătăţii

22.08.2013

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate din cadrul Consiliului Naţional pentru Participare, cu contribuţia AO Keystone Moldova, au consultat 2 proiecte de acte normative ce vizează domeniul sănătăţii: proiectul HG „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de sănătate publică pentru anii 2014-2020” şi proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie şi a Standardelor minime de calitate”. Pe marginea ambelor proiecte menţionate s-a venit cu un şir de recomandări şi comentarii întru îmbunătăţirea calităţii acestora. Comentariile detaliate le puteţi găsi în anexele respective.