CNPProductsPosition papersHuman rights
Human rights

Human rights

Grupul de Lucru J&DO se expune în susținerea unor candidați la funcția de membru al Consiliului nediscriminare...

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare au expediat în adresa Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția…

08.05.2013

Recomandări la amendamentele elaborate de MJ la Codul de Executare, etc

Asociaţia Promo-LEX, cu referire la procesul de consultare publică a proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de executare, Codul…

08.05.2013

Recomandări la pr. Statutului disciplinar al polițistului

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a elaborat și prezentat autorilor din cadrul MInisterului Afacerilor Interne un aviz pe marginea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Statutului disciplinar…

13.04.2013

Recomandări la pr. Listei actelor legislative și normative monitorizate în sem. I 2013

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției recomandări asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de…

13.04.2013

Apel către Comisia specială de selectare a membrilor al Consiliului nediscriminare

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului din Moldova, împreună cu alte 8 organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor omului ca Centrul de Resurse Juridice…

18.02.2013

În continuarea susținerii reformelor în domeniul nediscriminării

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP continuă să se implice activ în procesul de selectare a candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea…

11.02.2013

Recomandări la pr. Legii privind activitatea Consiliului Nedescriminare și amendamentele la cadrului legal secundar...

Centrul de Resursă pentru Drepturile Omulu), împreună cu reprezentanții Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Amnesty International Moldova, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și ai altor ONG-uri și experți…

04.12.2012

Recomandări la pr. Legii cu privire la activitatea Consiliului pu prevenirea şi eliminarea discriminării

La solicitarea Consiliului Naţional pentru Participare, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a examinat proiectul de lege cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea…

30.11.2012

Regulamentul Consiliului pu prevenirea și eliminarea discriminării

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului a elaborat și propus spre examinare Ministerului Justiției proiectul Regulamentului Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, organ colegial cu statut de…

29.11.2012

PNADO 2011-2014, versiunea din 02.11.2012

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat Ministerului Justiției recomandări la proiectul Planului de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului 2012-2014, versiunea din 2 noiembrie 2012, care a fost plasată pe…

29.11.2012

Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014

Transparency Internationl-Moldova a prezentat Ministerului Justiției avizul pe marginea proiectului Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014. Experții TI-Moldova, au înaintat, printre altele, următoarele obiecţii şi propuneri: 1. Ţinînd…

27.09.2012

Legea privind întrunirile și Codul Contravențional

Experții Centrului de Resurse al ONG pentru Drepturile Omului (CReDO) a prezentat Ministerului Afacerilor Interne avizul pe marginea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 26-XVI din 22.02.2008 privind întrunirile şi a Codului…

26.09.2012