Justice

Justice

Comentariile Institutului de Justiție Civilă la Regulamentul – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secr...

A.O. „Institutul de Justiție Civilă” („IJC”) a prezentat Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și…

27.12.2013

Recomandări către CSM pe marginea pr. Regulamentului-model de ordine internă a judecătoriilor și curților de apel...

Grupul de lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare a expediat către Consiliul Superior al Magistraturii recomandări la proiectul ”Regulamentului-model de ordine internă a judecătoriilor și curților de…

29.07.2013

Recomandări la modificările propuse la Codul Contravențional

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare, a prezentat Ministerului Justiției recomandări la proiectul Legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al RM nr. 218-XVI…

29.07.2013

Recomandări la Regulamentul de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească

Membrii Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, cu concursul juriștilor abonați la rețeaua Embassy Lawyers a AO Ambasada Drepturilor Omului, urmare a luării cunoștință cu anunțul privind…

26.06.2013

Legea cu privire la petiționare

Consiliul Național pentru Participare, urmare a lansării de către Ministerului Justiției a procesului de consultare publică a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire…

08.02.2013

Comentarii la proiectul de Lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului a Consiliului Național pentru Participare, în conlucrare cu Avocatul Vitalie Chiuchitu, urmare a lansării de către Ministerului Justiției, a procesului de consultare publică a proiectului…

10.12.2012

Recomandări la pr. Lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omuluia Consiliului Național pentru Participare, urmare a lansării de către Ministerului Justiției, a procesului de consultare publică a proiectului de Lege cu privire la…

10.12.2012

Codul de Etică al Procurorului, aviz Transparency International Moldova

"Transparency International" Moldova a prezentat avizul pe marginea Codului de etică al procurorului. Propunem pentru informare avizul nominalizat.

21.01.2012

Planul de acţiuni 2012 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011 – 2015, aviz Transpa...

AO "Transparency International" a prezentat avizul pe marginea Planului de acţiuni 2012 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011 – 2015 Propunem pentru informare avizul nominalizat.

11.01.2012

The Action Plan on implementation of SJSR

Transparency International Moldova (CReDO) presented to Ministry of Justice recommendations to the draft of the Action Plan on implementation of the Strategy for Justice Sector Reform 2011-2016. The recommendations are available in…

24.11.2011

Reforma sistemului judecătoresc

AO "Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului" (CReDO) a prezentat Ministerului Justiţiei comentarii pe marginea unor legi ce vizează reforma sistemului judecătoresc. Propunem pentru informare comentariile nominalizate.

04.08.2011