CNPProductsPosition papersSocialRegulamentul-cadru de activitate a Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Regulamentul-cadru de activitate a Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului

12.03.2011

Pe 23 februarie curent, Guvernul din R. Moldova a trimis Consiliului Naţional pentru Participare (CNP) spre examinare şi avizare proiectul Hotărârii  cu privire la aprobarea Regulamentului Cadru de activitate a Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Avizul solicitat a fost pregătit de Grupul de lucru Politici sociale, educaţionale, de tineret şi mediu, din cadrul CNP.

Recomandarea de bază menţionată în document este de a înceta procesul de promovare a Regulamentului-cadru şi asigurarea unei coordonări vizibile între Ministerele de resort, UNICEF şi organizaţiile neguvernamentale care lucrează în domeniul protecţiei copilului.

Alte comentarii privind documentul menţionat sunt:
- Sistemul de protecţie a copilului la nivel local nu este clar definit pentru că nu există o reglementare distinctă a autorităţii tutelare.
- De-a lungul timpului au fost create mai multe comisii şi comitete care au în sarcina lor responsabilităţi care ţin de protecţia copilului şi care creează confuzie referitor la atribuţiile lor.
- Ministerul Muncii, Protectţei Sociale şi Familiei, în colaborare cu mai multe organizaţii internaţionale şi neguvernamentale lucrează la două documente care vin să reglementeze şi să aducă claritate în sistemul de protecţie a copilului: Regulamentul Autoritaăţi Tutelare şi Mecanismul de Referire a Copilului aflat în Dificultate.
- Atribuţiile Consiliului stipulate în Regulamentul-cadru dubleaza atribuţiile autorităţii tutelare şi a comisiilor existente / echipelor multidisciplinare create pe anumite cazuri specifice.

Mai jos puteţi vizualiza Avizul integral.