CNPProductsPosition papersSocialGrupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat trei proiecte de documente din domeniul social

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat trei proiecte de documente din domeniul social

03.09.2013

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate din cadrul Consiliului Național de Participare a examinat două proiecte de acte normative:

(1) proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni”, prin care se propune stabilirea cuantumurilor alocaţiilor sociale de stat în valoare procentuală din mărimea pensiei minime pentru persoanele cu disabilităţi severe, accentuate, medii sau din mărimea pensiei minime pentru limită de vîrstă (în dependenţă de tipul alocaţiei) şi

(2) proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.257 din 5 martie 2008 cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor de asistenţă socială subordonate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei", prn care se propune posibilitatea obţinerii de către aceste instituţii a veniturilor în urma prestării serviciilor socio-medivcale cu plată unor categorii de beneficiari.

De asemenea, Grupul de Lucru a examinat amendamentele propuse de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Federaţiei Ruse şi Ministerul de Externe al Republicii Kazahstan la proiectul Protocolului despre introducerea modificărilor și completărilor în Acordul cu privire la recunoașterea reciprocă a înlesnirilor și garanțiilor acordate participanților și invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanților la acțiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuți în luptă din 15 aprilie 1994.

În urma examinării proiectelor menţionate de către membrii Grupului de Lucru, cît şi de către constituenți, acestea au fost susținute fără obiecții.