CNPWorking groupsEconomic DevelopmentDrafts of acts under consultationMF prezintă spre consultare publică proiectul de modificare a HG privind Consiliul consultativ pe langa Minister

MF prezintă spre consultare publică proiectul de modificare a HG privind Consiliul consultativ pe langa Minister

10.04.2012

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008 cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” şi Nota informativă la proiect.

Sursa: http://minfin.md/ro/newsitem/804