CNPWorking groupsEconomic DevelopmentDrafts of acts under consultationMinisterul Economiei consultă: PHG privind normele privind cantităţile nominale ale produselor preambalate

Ministerul Economiei consultă: PHG privind normele privind cantităţile nominale ale produselor preambalate

24.07.2013
Ministerul Economiei consultă: PHG privind normele privind cantităţile nominale ale produselor preambalate

Începând cu 22 iulie 2013, Ministerul Economiei consultă Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate.

După cum menționează Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare efectuată pentru acest proiect:

În prezent în Republica Moldova, în marea majoritate a documentelor normative la produse (reglementări tehnice, standarde), cantitatea nominală a produselor preambalate este reglementată. Această situaţie, însă, nu oferă flexibilitate producătorilor de a furniza bunuri adecvate gusturilor şi preferinţelor consumatorilor. Evoluţia preferinţelor consumatorilor şi inovaţiile în materie de preambalare au dus la necesitatea liberalizării cantităţilor nominale ale produselor preambalate.

Prezentul Regulament a fost elaborat în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar prin transpunerea Directivei 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcţie de masă sau volum, a anumitor produse preambalate şi a Directivei 2007/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a Directivelor 75/106/CEE şi 80/232/CEE ale Consiliului, şi de modificare a Directivei 76/211/CEE a Consiliului.

Pentru avizarea proiectului de decizie, puteți contacta asistentul GL Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul Consiliului Național pentru Participare la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Persoana responsabilă din cadrul Ministerul Economiei: Nadejda Chirita, tel: 250-678, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .