CNPWorking groupsEconomic DevelopmentNewsMinisterul Finanțelor a dat publicității schița unui studiu axat pe problematica descentralizării fiscale

Ministerul Finanțelor a dat publicității schița unui studiu axat pe problematica descentralizării fiscale

08.06.2011
Ministerul Finanțelor a dat publicității schița unui studiu axat pe problematica descentralizării fiscale

min_fin_studiuStudiul referitor la oportunitatea modificării principiului reţinerii impozitului pe venitul persoanelor fizice-cetăţeni şi persoanelor juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător prin alocarea acestuia bugetelor unde îşi are domiciliul/reşedinţa subiectul impunerii, indiferent de locul sursei

În cadrul Ministerului Finanţelor, pe data de 27 mai 2011, au avut loc discuţiile publice pe marginea Studiului referitor la oportunitatea modificării principiului reţinerii impozitului pe venitul persoanelor fizice-cetăţeni şi persoanelor juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător prin alocarea acestuia bugetelor unde îşi are domiciliul/reşedinţa subiectul impunerii, indiferent de locul sursei. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor, Trezoreriei de Stat, Ministerului Economiei, Direcţiei generale finanţe a Consiliului Municipal Central, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova.

Obiectivul studiului reiese din Planul de Acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 şi proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare şi are drept scop examinarea oportunităţii modificării principiului reţinerii impozitului pe venitul persoanelor fizice-cetăţeni şi persoanelor juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător prin alocarea acestuia către bugetele unde îşi are domiciliul/reşedinţa subiectul impunerii, indiferent de locul sursei.

min_fin_studiu2În cadrul studiului au fost analizate costurile suplimentare, pentru stat cât şi pentru contribuabili, pe care le implică modificarea principiului reţinerii impozitului pe venit. Urmare analizei acestora, au fost identificate mai multe avantaje şi dezavantaje, principalul avantaj vizează atragerea surselor de venit suplimentare pentru localităţile unde locuitorii acestora muncesc în alte localităţi (ex.: suburbiile mun.Chişinău), iar principalele dezavantaje prevăd complicarea administrării fiscale şi evidenţei contabile precum şi cheltuieli financiare, de timp şi resurse umane suplimentare, din care motive recomandarea studiului vizează menţinerea sistemului actual de reţinere a impozitului pe venit.

Recomandările, comentariile şi sugestiile parvenite ca urmare a discuţiilor vor fi luate în considerare la definitivarea Studiului.

Sursa: http://minfin.md