CNPWorking groupsEconomic DevelopmentNewsGuvernul prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare.

Guvernul prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare.

08.07.2011

Prezenta lege stabileşte măsurile suplimentare ce urmează a fi întreprinse de către stat, bănci şi Fondul de garantarea a depozitelor în sistemul bancar în vederea menţinerii stabilităţii financiare prin minimizarea riscurilor în sectorul bancar şi repartizarea riscurilor între participanţii la piaţa bancară.

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va trasfera în favoarea Societăţii pe Acţiuni Banca de Economii 48091753,8 lei, care prezintă suma totală a depozitelor persoanelor fizice în mărime garantată la situaţia din 19 iunie 2009 conform Legii nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, plătite de către banca comercială Investprivatbank S.A. în proces de lichidare, deponenţilor din contul mijloacelor băneşti acordate sub formă de credit de către Banca de Economii.Ca urmare a trasferului, valoarea creanţei Băncii de Economii faţă de Investprivatbank se diminuează cu suma transferată.

Solicităm expunerea părerilor referitor la acest subiect.