News

News

MDRC initiates public discussion on policy proposals "Ensuring energy efficiency in buildings of primary and s...

Energy efficiency (EE) has become a key concern globally. This refers to the many ways you can get the same benefit (lighting, heating, ventilation, hot water, etc..) Using less energy.…

05.01.2012

BNM continuă să-ţi ajusteze ratele de politică monetară la prognoze de criză.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a decis în cadrul şedinţei din 29 decembrie 2011 să micşoreze rata de bază, rata la creditele overnight şi cea a depozitelor…

03.01.2012

VOTED. We have the state budget for 2012!

State budget for 2012 was approved today, 27 December, the final reading. The bill won the support of the parliamentary majority. Members of the Alliance had no essential objections to…

27.12.2011

Ministry of Economy presents the action plan on corporate restructuring, financial institutions and centralized sys...

Centralized heat supply in Chisinau (hereinafter - SACETC) is a complex system, consisting of companies from national vital, ensuring energy security of the country, which are connected by relations of…

25.11.2011

Ministry of Finance has prepared a draft modification to the state budget for 2011, which it will propose to the Go...

Ministry of Finance has prepared a draft modification to the state budget for 2011, which it will propose to the Government for approval in the coming days.     Veaceslav…

15.11.2011

The draft law that allows electronic payments was approved by the Government.

   Three months ago, the National Bank governor, Dorin Dragutanu, spoke  about the bills that would enable payments    to mobile phone including market purchases. It's the law on payment…

10.11.2011

Ministry of Economy presented the activity report for 9 months.

Ministry of Economy reconfirms the status of leader in transparency, giving report activity for 9 months of 2011.     Along with the presentation and analysis of the macroeconomic framework, the document…

09.11.2011

Ministry of Economy presents an action plan on non-tariff barriers to trade.

The draft Government Decision on the approval of the Action Plan on the Elimination of non-tariff barriers to trade, generates deficiencies identifying barriers to external tradecreation, which is unobserved X…

04.11.2011

Avizul Ministerului Economiei la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ce ţine...

Ministerul Economiei a examinat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2012 şi de perfecţionare a legislaţiei…

17.10.2011

În atenţia ONG-urilor-delegare reprezentanţi în GL pentru descentralizare sectorială

Consiliul Naţional pentru Participare (CNP) a primit solicitarea din partea Cancelariei de Stat de a delega reprezentanţi ai societăţii civile pentru grupurile de lucru pentru descentralizare sectorială, constituite în cadrul…

13.09.2011

Demersul Ministerului Economiei şi Proiectul Hotărîrii de Guvern privind abrogarea HG nr. 1033 – Premiul de Stat pe...

Premiul de Stat pentru realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competitivităţii a fost instituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 466 din 16.05.2000. Ulterior fiind aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1033 din 14.09.2007,…

12.07.2011

Guvernul prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a s...

Prezenta lege stabileşte măsurile suplimentare ce urmează a fi întreprinse de către stat, bănci şi Fondul de garantarea a depozitelor în sistemul bancar în vederea menţinerii stabilităţii financiare prin minimizarea riscurilor…

08.07.2011