CNPWorking groupsEnvironmentDrafts of acts under consultationVânătoarea de mistreţi versus integrarea în UE. CNP spune nu!

Vânătoarea de mistreţi versus integrarea în UE. CNP spune nu!

01.11.2013
Vânătoarea de mistreţi versus integrarea în UE. CNP spune nu!

Ministerul Mediului a expediat spre avizare către CNP un proiect de Hotărâre de Guvern (HG) ce prevede modificarea şi completarea HG nr. 597 din 13 august 2013 cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2013-2014” (documentul nu a fost plasat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului).

Este vorba despre majorarea de mai bine de 2 ori a numărului de mistreţi (cotei de recoltare)  care vor fi vânaţi în terenurile fondului forestier - de la 218, cum s-a hotărât în august curent, la 455 unităţi. La fel, proiectul HG modifică perioada de vânătoare la mistreţi - începând cu 16 noiembrie şi până la 31 decembrie 2013, în loc de 17 noiembrie - 29 decembrie 2013.

Membrii Grupului de Lucru Mediu al Consiliului Naţional pentru Participare, împreună cu constituienţii, au examinat proiectul „Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea HG nr. 597 din 13 august 2013 cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2013-2014”.

Dar, Avizul CNP, expediat în atenţia Prim Ministrului Iurie Leancă şi a Ministrului Mediului, Gheorghe Şalaru, la 31 octombrie 2013, este unul negativ, de nesusţinere a modificărilor propuse.

Chiar dacă Nota informativă anexată la proiectul HG indică despre „numărul mare de mistreţi care populează terenurile fondului forestier” şi „pericolul pentru terenurile agricole adiacente şi limitrofe fondului forestier”, lipsesc datele concrete privind numărul „mare” al mistreţilor.

Potrivit Avizului CNP, "numărul actual  al mistreţilor este de 1877 ex. Totodată, Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale (Hotărârea Parlamentului, Nr. 1442 din 24.12.1997, “în ultimii ani, efectivul animalelor de vânat s-a redus considerabil: al cerbilor de circa 10 ori, al căpriorilor şi mistreţilor de 5-6 ori, al iepurilor de câmp de 2-3 ori”. Conform Concepţiei de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale efectivul optim în gospodăriile cinegetice este de 4-6 mii ex. pentru mistreţi.

Vă propunem să examinaţi analiza dinamicii numărului de mistreţi şi a cantităţilor vânate pe parcursul ultimilor ani:

Anul

Efectivul

Cota de recoltare

Dinamica efectivului

Dinamica recoltării

2009

2799

264

2010

2525

196

- 247

-68

2011

2089

149

-437

-47

2012

1877

168

-212

+19

2013

218 (455 proiect)

+50 (+287 proiect)

Astfel, apare fireasca întrebare: care este scopul adevărat al dublării în 2013 a cotei de recoltare la mistreţi? Versiunea oficială - avem prea mulţi mistreţi care distrug totul – se dovedeşte a fi departe de realitate, or, de fapt, precum vedem din tabel, numărul mistreţilor este de două ori mai mic decât prevede Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale. Deci, este un fals că avem surplus de mistreţi în republică. Se vede că interdicţia de a organiza „vânători regale” în rezervaţiile ştiinţifice şi ariile protejate, i-a determinat pe „vânători” să ceară mărirea numărului de animale vânate pe tot teritoriul Republicii Moldova", spun în Aviz membrii Grupului Mediu.

Ei au solicitat şi Academiei de Ştiinţă să se pronunţe deschis referitor la numărul real de animale care pot fi vânate pe teritoriul R. Moldova, reieşind din Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale şi normele în vigoare. Iar, în cazul în care Academia de Ştiinţă confirmă că numărul de animale este mai mic decât cel prezentat în statistici şi este nevoie de o reproducere naturală, Grupul Mediu propune suspendarea reglementării numerice a efectivului de animale sălbatice pe o perioadă de 1-3 ani.

Lilia Curchi

Textul integral al Avizului CNP poate fi consultat prin descărcare din această pagină.

La fel, puteţi descărca Proiectul HG, Nota informativă şi Solicitarea de avizare a "proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea HG nr. 597 din 13 august 2013", cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2013-2014.