CNPWorking groupsEnvironmentNewsParlamentul a permis extragerea nerambursabilă a nisipului din Nistru şi Prut

Parlamentul a permis extragerea nerambursabilă a nisipului din Nistru şi Prut

15.07.2013
sursa: www.sp.gov.md

Contrar legii şi cu riscul de a aduce daune irecuperabile pentru Nistru şi Prut, Parlament, la 12 iulie 2013, a aprobat Legea cu privire la transportul naval intern nr. 1894 din 21.08.2012.

Deşi în perioada 2012-2013, din partea Asociaţiei EcoTiras, a Mişcării Ecologiste din Moldova, a Grupului de Lucru Mediu al Consiliului Naţional pentru Participare, au fost expediate mai multe scrisori, deşi specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile au participat la mai multe discuţii, au explicat impactul extragerii nerambursabile a nisipului şi prundişului, autorii Legii (Ministerul Transporturilor şi Comisia Economie a Parlamentului) au promovat un proiect antiecologic, care prevede curăţarea traseului pentru viitoare nave (şenalul navigabil), scoaterea şi vinderea nisipului din principalele noastre râuri, Nistru şi Prut. Ecologiştii au propus ca nisipul, pietrişul şi prundişul extrase să fie reîntoarse în sectoarele din amonte, pentru ca râurile să-şi păstreze capacitatea de autopurificare şi boiştile de reproducere a peştilor.

În conferinţa de presă organizată la 9 iulie 2013, pentru a adresa un nou Apel către parlamentari, Alecu Reniţă, preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova şi Ilia Trombiţchi, preşedintele Asociaţiei EcoTiras, reprezentanţi ai Grupului de Lucru Mediu CNP,  au accentuat că Legea transportului naval, în varianta promovată de legiuitori,  va genera nu doar distrugerea ecosistemelor râurilor noastre, dar va favoriza economia tenebră şi va încuraja corupţia în sistem.

***

O dovadă a afirmaţiilor şi temerilor ecologiştilor neguvernamentali o găsim chiar pe site-ul Serviciului Piscicol www.sp.gov.md 

26.03.2013
Extragere ilegală de nisip din rîul Prut

 În perioada 20 – 21 martie 2013, în rezultatul desfăşurării măsurilor de supraveghere asupra respectării prevederilor legislaţiei de mediu în bazinul acvatic r. Prut, de către inspectorii Serviciului Piscicol sa constatat, că ÎS „Portul Fluvial Ungheni” efectuiază lucrări de extragere a substanţelor minerale utile (nisip) din bazinul r. Prut, care ulterior este comercializat persoanelor fizice și juridice, prin ce flagrant şi intenţionat sunt încălcate prevederile art. 13 alin.(2) lit.(c) a Legii nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor de apă, art. 38 alin.(1), lit. d), h), ş) şi art. 41 alin.(1), (2) ale Legii nr. 149-XVI din 08.06.2006, privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, art. 6 al Legii nr. 851 din 29.05.1996, privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.

  Este de menționat, că această întreprindere de stat, de o perioadă îndelungată a mai multor ani, intenţionat şi demonstrativ, încalcă legislaţia ecologică în vigoare prin efectuarea aşa ziselor lucrări de curăţire şi adâncire a albiei minore a r. Prut, pentru menţinerea căilor navigabile şi regularizare a cursului râului, însă de fapt ilegal extrag din albia acestui bazin acvatic nisip şi prundiş, pentru ulterioara comercializare.