CNPWorking groupsJustice and Human RightsDrafts of acts under consultationCNA consultă, pînă la 22.08, modificări la HG privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului

CNA consultă, pînă la 22.08, modificări la HG privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului

12.08.2013
CNA consultă, pînă la 22.08, modificări la HG privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului

Centrul Naţional Anticorupţie iniţiază, începând cu data de 02 august 2013, consultarea publică a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice şi Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici).

Proiectul are drept finalitate racordarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice şi a Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici la prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art. 211) şi a Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (art. 6 alin. (4)). 

Propunerile pe marginea prezentului proiect, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la data 22 august curent, pe adresa electronică: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ., la numărul de telefon: 257-420 (persoana de contact: Elena Bedros) sau fax: 257-410, sau pe adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 198, mun. Chişinău.

Proiectul şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Centrului la compartimentul: Transparenţa în procesul decizional.