CNPWorking groupsJustice and Human RightsEventsRezultatele Ședinței Grupului de Lucru cu reprezentanții ONU Moldova

Rezultatele Ședinței Grupului de Lucru cu reprezentanții ONU Moldova

31.10.2012

PA231216Membrii Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP au desfășurat o ședință comună cu reprezentanți ai ONU în Republica Moldova

În data de 24 octombrie, 2012 a avut loc ședința comună a membrilor Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP cu reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova și Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, în persoana Dlui Evghenii Goloșceapov și Dnei Alina Grigoraș.

În cadrul ședinței au fost prezentate prioritățile Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP pentru anul 2012, fiind efectuată o incursiune în realizări, deficiențe și perspective existente.

Astfel, participanții la ședință au discutat despre Reformarea institutului Ombudsmanului; Elaborarea Regulamentului Consiliului Nedescriminare; Modificarea legislației în vederea micșorării termenului de reținere de la 72 la 48 de ore; Elaborarea și implementarea unui mecanism viabil de confiscare a bunurilor dobîndite ilicit  (inversarea sarcinii probațiunii);

Printre domenii potențiale de conlucrare a Grupului de Lucru cu organizațiile ONU în Republica Moldova, au fost discutate următoarele: Implementarea politicilor nedescriminare; Evaluarea implementării Planului Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului 2011-2014; Monitorizarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției și PA aferent 2011-2015; Eficientizarea funcționalității Mecanismului Național de Prevenire a Torturii și Comisiilor locale de monitorizare a locurilor de detenție; Dreptul persoanelor cu dizabilități mentale și intelectuale; Monitorizarea Planului de Acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din RM și Evaluarea implementării CEDAW.

Urmare a desfășurării ședinței, participanții au stabilit domeniile ce prezintă interes comun pentru părți, ca, spre exemplu: Reformarea institutului Ombudsmanului, inclusiv a MNPT-ului, Implementarea politicilor nedescriminare, fiind identificate și activitățile ce urmează a fi întreprinse, în termen scurt, pentru demararea proceselor respective.