CNPWorking groupsForeign, Security and Defense policyEventsMasă Rotundă: Convenţia Naţională pentru Integrare Europeană

Masă Rotundă: Convenţia Naţională pentru Integrare Europeană

20.06.2011
Masă Rotundă: Convenţia Naţională pentru Integrare Europeană

La data de 20 iunie 2011, in incinta “IDIS-Viitorul” (st. Iacob Hincu 10/1) va avea loc cea de-a III-ea Reuniune a Mesei rotunde privind dialogul privind liberalizarea regimului  de vize in cadrul Conventiei Nationale pentru Integrare Europeana.

Subiectul cheie al reuniunii il reprezinta gestionare eficientă a migraţiei prin prisma Strategiei privind Managementul  Migraţiei  şi Azilului.

Discuţiile se vor construi în contextul general al reformelor prevăzute în Blocul 2 al Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize. Experţii vor fi invitaţi să prezinte punctele lor de vedere în special privind implementarea eficientă a cadrului legal i instituţional în domeniul politicilor migraţionale şi de azil: onceptul strategiei, obiectivele specifice, acţiuni, rezultate,indicatori de performanţă, evaluare, termeni de realizare, resurse umane şi financiare. De asemenea, discuţiile vor permite abordarea provocărilor întîmpinate în acest sens din punctul de vedere al reprezentaţilor autorităţilor publice, societăţii civile, organizaţiilor internaţionale specializate în domeniu.

De asemenea, in cadrul reuniunii se vor prezenta ultimile evoluţii în cadrul Dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (de la reuniunea precedentă), precum si ultimele evoluţii în procesul de renegociere a Acordului RM-UE privind Facilitarea Regimului de Vize.

Agenda reuniunii se anexeaza.

Download attachments: