CNPWorking groupsSocial, Educational, Youth and Environment policiesDrafts of acts under consultationConsultări publice: Ministerul Educaţiei consultă proiectul Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 "Educaţia - 2020"

Consultări publice: Ministerul Educaţiei consultă proiectul Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 "Educaţia - 2020"

13.09.2013

Ministerul Educaţiei a iniţiat, începînd cu 13 septembrie 2013, consultarea publică a proiectului Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 "Educaţia - 2020".

Proiectul Strategiei „Educația - 2020” identifică problemele majore în sector și propune o viziune și direcții strategice de dezvoltare pe termen mediu și lung. Strategia este organizată în baza a trei piloni: acces, relevanță, calitate. Strategia este orientată spre rezultate și abordează problemele și soluțiile atît pe trepte de învătămînt, cît și pe subiecte transversale. După consultarea și definitivarea Strategiei, Ministerul Educației va elabora un Plan de acțiuni pe termen scurt și mediu, care va detalia acțiunile prioritare și va stipula termenele de implementare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare.

Proiectul documentului poate fi accesat la link-ul

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1104

Termenul limită de consultare - 1 noiembrie 2013. Propunerile şi sugestiile pot fi expediate în adresa dnei Natalia Gavriliţă, şef de cabinet, tel. 022-23-32-21, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Membrii CNP, inclusiv perosanele de resursă, sînt rugate să expedieze copia avizului/comentariile la proiectele consultate asistentului grupului de lucru la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .