CNPWorking groupsSocial, Educational, Youth and Environment policiesDrafts of acts under consultationMinisterul Educaţiei consultă, pînă la 30 septembrie 2013, proiectul Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior

Ministerul Educaţiei consultă, pînă la 30 septembrie 2013, proiectul Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior

18.09.2013

Ministerul Educaţiei a iniţiat, începînd cu 18 septembrie 2013, consultarea publică a proiectului Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior.

Proiectul Regulamentului-cadru stabileşte modul de participare a studenţilor, cercetătorilor și cadrelor didactice la programe de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional, precum şi participarea studenților la stagii de practică și programe de schimb educațional-cultural, care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii, pe perioada vacanţelor de vară. Participarea tineretului studios, cercetătorilor și a cadrelor didactice în programe de mobilitate academică va permite promovarea excelenței în educație, va spori accesul transnaţional la resursele educaţionale ale altor ţări prin consolidarea cooperării internaţionale, compatibilitatea programelor de instruire, aplicate în diverse instituții de învățămînt de peste hotare, va fi asigurată dezvoltarea şi adaptarea serviciilor educaţionale la necesităţile mediului extra-academic, identificate la nivel naţional şi internaţional.

Proiectul documentului poate fi accesat la link-ul

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1119

Termenul limită de consultare - 30 septembrie 2013. Propunerile şi sugestiile pot fi expediate în adresa dnei Ludmila Pavlov, şef al Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană, tel. 022-23-24-15, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Membrii CNP, inclusiv perosanele de resursă, sînt rugate să expedieze copia avizului/comentariile la proiectele consultate asistentului grupului de lucru la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .